Gå til hovedinnhold

Ukraina: Haster å få barna ut

Ny lov gjør det mulig å evakuere barn som lever på institusjon ut fra Ukraina. – Det haster for nesten 100 000 barn. Nå må Norge og EU bli enige om felles ordning som gir ukrainske myndigheter garanti for at disse barna får den omsorgen og beskyttelsen de trenger og har krav på.

17. mars 2022

Nesten 100 000 barn som enten er foreldreløse, forlatt av familien sin på grunn av fattigdom eller har ulike funksjonshemminger, bor på institusjoner i Ukraina. På grunn av krigen har institusjonene mistet finansieringen fra staten, og ansatte har vært nødt til å flykte eller befinner seg i bomberom. Det er en stor fare for at mange av barna blir overlatt helt til seg selv.  

Ny lov åpner for evakuering

Det er den ukrainske staten som har det juridiske ansvaret for barna, men mandag hurtigbehandlet myndighetene en resolusjon som gjør det tillatt for andre land å ivareta barna under egen barnevernslovgivning. Nå haster det å få på plass ordninger i Norge og EU som gjør at barna kan evakueres ut av et krigsherjet Ukraina.

- Vi er veldig glad for den nye loven. Det er hundrevis av institusjoner i Ukraina, mange av dem i områder hvor det nå er mangel på mat, vann og oppvarming. Nå haster det med en felles politisk vilje og tilrettelegging fra EU for å få til en trygg evakuering av de 100 000 barna, samt at vi har et riktig og godt mottaksapparat på plass når de kommer til Norge, sier Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer.

Vi er klare

SOS-barnebyer har allerede blitt bedt om å hjelpe 120 barn i alderen 0-3 år som sammen med ansatte er på flukt fra en institusjon øst i Ukraina. Per nå er de i et antatt trygt område vest i Ukraina, og SOS-barnebyer er i samarbeid med flere partnere klare til å sørge for trygg evakuering til Norge.

- Disse barna trenger trygghet og omsorg i stabile omgivelser – og det aller beste for dem er å få en fosterfamilie mens de er i Norge, sier Aarak.