Gå til hovedinnhold

Håp – et livsviktig verktøy

Koronapandemi, økende fattigdom i verden, tusenvis av mennesker på flukt – det er lett å miste håpet. Men å ha et håp om at fremtiden kan bli bedre og at vi selv har mulighet til å forme den, gir retning og trygghet for vår eksistens. Håp er en bærebjelke i menneskers liv, og er kanskje særlig viktig for barn.

Heidi Wittrup Djup er psykologspesialist, daglig leder ved Klinikk for krisepsykologi og medlem av SOS-barnebyers fagråd.
Heidi Wittrup Djup er psykologspesialist, daglig leder ved Klinikk for krisepsykologi og medlem av SOS-barnebyers fagråd.

- For barn er håp filteret de ser sine omgivelser og sin fremtid gjennom. Særlig for barn som er i en vanskelig situasjon, gir håp tro på at livet en gang vil bli bedre, og at fremtiden en gang også skal tilhøre dem. Det gir dem tro på at deres handlinger i dag, kan påvirke dagen i morgen.

Heidi Wittrup Djup er psykologspesialist, daglig leder ved Klinikk for krisepsykologi og medlem av SOS-barnebyers fagråd. Hun jobber med oppfølging av barn og familier rammet av sorg, traumer og kriser.  

Håpets frø sås tidlig i livet

Barns håp er avhengige av omgivelsene. Selv om små barn ikke har et reflektert forhold til håpets tilstedeværelse og betydning, har de likevel en iboende vilje til vekst, utforsking og mestring. I trygge omgivelser og gjennom utviklingsstøtte fra sine omsorgsgivere, erfarer barn at de kan nå sine mål ved å prøve ulike strategier, igjen og igjen, og til slutt klare de de prøver på. 

På den måten opplever de å ha en egen agens, en betydning, og en evne til å hente støtte fra sine omgivelser. Det setter dem i stand til å sette seg stadig nye mål, og det gir dem motivasjon og tiltro til egne evner og muligheter. Begge er viktige komponenter ved håp, forklarer Djup.  

Gutt som bor i Bogota, Colombia, står med hendene i siden og smiler. Foto: Nina Ruud

Håp er et vern

Heidi Wittrup Djup forteller at håp gir oss motivasjon og grunn til å kjempe for det som er viktig for oss. 

- Håp er et vern mot overveldelse og handlingslammelse. Det gjør at vi ikke mister tro på at livet kan bli bedre, og at vi selv kan gjøre noe for å oppnå positiv endring for oss selv og det som betyr noe for oss. Gjennom håpet beholder vi viljen, evnen og kraften til å kjempe for det vi ønsker å oppnå. Håp gir rett og slett bedre forutsetninger til å mestre livet. Håp er også en forbindelse inn i andre menneskers liv. Troen på at jeg finnes i noen andres tanker og følelser. Vi trenger alle å høre til. 

- For barn er håp filteret de ser sine omgivelser og sin fremtid gjennom. Særlig for barn som er i en vanskelig situasjon.

Heidi Wittrup Djup er psykologspesialist,

- Men for barn er håpet også sterkt forankret i – og avhengig av – støtten som finnes i familiebånd og nære relasjoner. Barn har ikke like stor mulighet som voksne til å selv skape endring og påvirke utfallet eller retningen livet tar. Barn som lever med stor belastning og usikkerhet, kan kjenne og beholde et håp om en bedre fremtid, men de er i større grad avhengig av sosial støtte og familiær trygghet. På mange måter henter barn håp fra sine omgivelser og menneskene rundt. Da blir det sårbart når omgivelsene svikter.
 

Mor fra Filippinene holder datteren sin i armene og klemmer henne.
For barn er håpet også sterkt forankret i – og avhengig av – støtten som finnes i familiebånd og nære relasjoner. 

Livet er vanskelig – håp gjør det levelig

Selv om forskning viser at håpefulle mennesker generelt sett opplever flere positive følelser, påpeker Djup at håp ikke er det samme som naiv ønsketekning, eller at håpefulle mennesker ikke tar innover seg utfordringer og vanskeligheter.

Det er fullt mulig å være redd, bekymret og gjennomgå en vanskelig periode i livet og samtidig beholde håp om at tilværelsen vil bli lettere, at livet vil bli bedre, og at man selv har evne og mulighet til å påvirke sin egen situasjon og framtid. Djup mener håp er viktig nettopp fordi livet er vanskelig. 

- Verden er urettferdig! Livets brutaliteter, dens smerte og tap – rammer uten nåde – noen hardere enn andre. Nettopp derfor trenger vi å huske – og tro på – at livet også er godt, eller kan bli bedre. Vi trenger å tro på at vanskene vi møter i livet er mulig å komme over, at vi selv har forutsetninger til å påvirke framtiden og at vi kan oppnå bedre liv for oss selv og dem rundt oss. At vi ikke er alene, og at det finnes mennesker som kan bære håpet med oss, eller kanskje for oss, når livet er vanskelig. Noen mennesker som har vært i desperate situasjoner forteller at håpet om en bedre framtid var det som holdt dem i live. 

Glade barn i fargerike klær. De er med på aktiviteter som SOS-barnebyer arrangerer i en flyktningleir i Niger. Foto: Vincent Tremeau
Disse barna er med på aktiviteter som SOS-barnebyer arrangerer i en flyktningleir i Niger.

Mangel på håp kan være livsfarlig

Håp har ulik betydning for ulike mennesker, og hva som gir håp vil også variere. Men håpets betydning er kanskje aldri så sterk som når håpet ikke lenger er der. Uten håp og tro på at man selv kan forme livet og skape endringer som gir bedre livsbetingelser, risikerer personen å falle sammen i en opplevelse av at ingenting lenger betyr noe, og at framtidens eneste utfall er mørkt, smertefullt og fastlåst. Da kan motivasjonen og kraften til å fortsette, falle bort. 

- Håpløshet er ikke bare fravær av håp – det er en opplevelse av at man selv er alene med det som er vanskelig. Når noen mister håpet, mister de samtidig troen på seg selv, sine omgivelser og sin fremtid. Mennesker uten håp har også mistet troen på at det er noen som kjemper for dem, noen som bærer håpet for dem, og som vil gå den tunge veien sammen med dem. Alt er mørkt. Det er ingenting igjen å vinne, og det er ingenting å tape. Det er potensielt livsfarlig. 

Gi håp til andre 

Derfor er det så viktig å huske på at håp, ikke bare er noe vi må ta vare på og bygge opp i oss selv. Det er også noe vi kan gi andre, både til mennesker nært oss og til dem som lever i andre deler av verden. Noe som kanskje er spesielt viktig i dag, hvor verden står overfor mange utfordringer. 
 
- Vi kan gi håp til andre gjennom å støtte dem og sørge for at de vet at de ikke står alene. Ved å kjempe for andres fremtid og levevilkår, tilfører vi mening og håp til både oss selv og andre. Det er bare sammen vi kan bygge en bedre fremtid.  

Barna er selve håpet

Så lenge vi tror på at det finnes måter å skape en bedre framtid for oss selv og andre, vil vi kunne synliggjøre håp gjennom handling og ord, og nå også dem i de mest desperate situasjonene. Så lenge det finnes mennesker som arbeider for å skape et bedre samfunn, vil det også finnes mennesker som bærer håpet om at en bedre fremtid er mulig å kjempe for, mener Djup. 
 
- Og barn er jo på mange måter også selve håpet. Det er de som en dag skal utgjøre fremtiden. Å skape en god framtid, innebærer grunnleggende sett å skape gode liv for våre barn.

1. Du gir barn håp! Alle barn har en iboende kraft. Støtten fra deg gir flere barn muligheten til å skape positiv endring, for seg selv og verden.

2. Du forandrer barns liv! Ditt bidrag brukes til å gi barn trygghet, god omsorg og et bedre liv.

3. Du blir mer lykkelig! Forskning viser at det å gi utløser lykkehormoner og øker livskvaliteten. Det gir også en god følelse å gi til noen som virkelig trenger det. 

4. Du bidrar på mange ulike fronter! Et bidrag fra deg kan reise langt. Det blir brukt til å hjelpe barn og familier over hele verden.

5. Du vet at du gjør en forskjell! Pengene du gir brukes der det er størst behov. På den måten hjelper du enda flere barn og gjør verden til et bedre sted.   

Tallene som teller

83 % til barna

83 % til barna

16 % til nye midler

16 % til nye midler

1 % til administrasjon

1 % til administrasjon