Haiti: På randen av en humanitær krise

Etter jordskjelvet 14. august registreres det fortsatt etterskjelv, noen med styrke 6 på Richters skala. Landet står på randen av en humanitær krise uten sidestykke som vil få alvorlige konsekvenser for familier og barn spesielt. Veldig mange bor i midlertidige boliger, der det flere steder mangler både vann og muligheten til å dekke grunnleggende behov.

Regjerningen har sagt at de skal ta ansvar for gjenoppbygging, som gjør at familiene kan flytte tilbake til hjemmene sine, men dette arbeidet har ikke startet ennå. Familiene, som lever i en svært utsatt og sårbar situasjon, tør ikke flytte hjem.

Fattigdommen øker

Sammen med politiske kriser representerer naturkatastrofer en av hovedårsakene til fattigdommen i Haiti. Landet har vært utsatt for svært mange jordskjelv i løpet av en 10-årsperiode, dette har ført til gjentatte store ødeleggelser som får enorme økonomiske konsekvenser. Gjenoppbyggingen koster mye, og å bygge hus som tåler ekstrem belastning er enda mer kostnadskrevende. I mange tilfeller blir ikke dette gjort, dette får igjen store konsekvenser ved neste jordskjelv. Tap av arbeidsmuligheter fører også til at enda flere lever i fattigdom. Med en stor andel av befolkningen som lever på randen, øker psykiske lidelser og dette går også hardest ut over barna.

Drivstoffmangler fører til stengte skoler og sykehus

Bensinpumper over hele landet her stengt, men det selges bensin på «svartebørsen», til ekstremt høye priser. Dette har ført til at mange skoler har måttet stoppe undervisningen. I tillegg mangler flere sykehus drivstoff til generatorene og må derfor stenge. Dette får store konsekvenser både med tanke på skadete etter jordskjelvet, men også behandlingen av covid-19 pasienter og vaksinasjon.

SOS-barnebyer utvider kapasiteten

- Vi jobber dag og natt for at ingen barn skal vokse opp alene, sier nasjonaldirektøren Faimy Carmelle Loiseau.

SOS-barnebyer i Haiti utvider tilbudene og kapasiteten i de verst rammete områdene og samarbeider med myndighetene om tiltak.

  • SOS-barnebyers kontor i Haiti har utvidet staben blant annet med et team med psykologer.
  • Økte tiltak for å ivareta barns rettigheter som nå lever i en enda mer sårbar situasjon enn tidligere.
  • I de hardest rammete områdene i Les Cayes, Camp-Perrin og Maniche blir det etablert psykososiale støttetiltak, der lekeaktiviteter er en del av tilbudet slik at barn får en pause fra den utfordrende hverdagen.
  • Økt støtte til mat og andre nødvendigheter.
  • SOS-barnebyers medarbeidere jobber aktivt med å begrense smitten fra covid-19.