Gå til hovedinnhold

Enormt behov for nødhjelp i Haiti

Jordskjelvet i Haiti 14. august forårsaket store materielle skader og tap av menneskeliv, tall fra Reuters melder om 1400 døde og over 6000 skadede.

17. august 2021

500 000 barn mangler det livsnødvendige

Gi et bidrag nå

Over 27 000 hus er lagt i grus og ytterligere 47 000 er skadet. 500 000 barn lever i en ekstremt utsatt situasjon og mangler det livsnødvendige. De har begrenset eller ingen tilgang til mat, rent vann og husly. Det er også store ødeleggelser på veier, havner, flyplasser og telekommunikasjon, dette får store konsekvenser for forsyninger av mat og vann.

Haiti - store ødeleggelser og sammenraste bygninger.

Mange får ikke medisinsk hjelp

I områdene som er hardest rammet bor det over 11 millioner mennesker, sykehusene er overfylte og mangler medisinsk utstyr og helsepersonell som kan ta vare på de som er skadet. Pasienter ligger i telt utenfor sykehuset og det er en beinhard prioritering der kun de med de aller største skadene får hjelp.

Pandemien gjør situasjonen enda verre

Landet strever fra før med en pandemi som er ute av kontroll. SOS-barnebyer i landet er sterkt bekymret for at når alt hovedfokus er på nødhjelp, mister man helt kontrollen over pandemien, i tillegg følgesykdommer som kolera.

Tidligere denne uka herjet den tropiske stormen «Grace», dette har ført til ytterligere forverring av situasjonen, med flom og jordskred.

Nødhjelpsarbeidet er i full gang

Regjerningen har oppfordret alle organisasjonene som jobber i landet om å bistå med hjelp i en situasjon som fra før var prekær, med koronapandemien og politisk uro, opprør og drap på presidenten 8. juli. Også SOS-barnebyer i landet ble kontaktet for å bidra i dette arbeidet.

Omsorg og barns beskyttelse er alltid SOS-barnebyers førsteprioritet.

I tillegg jobber vi for å:

  • forhindre at barn kommer bort fra foreldrene sine
  • gi barn som er alene midlertidig omsorg
  • gi barna som sliter med traumatiske opplevelser støtte av psykologer
  • igangsette aktiviteter som gjør at barna kan få et pusterom fra den ekstreme situasjonen
  • gi livsnødvendig mat, vann og medisiner
  • skaffe til veie husly og telt

- SOS-barnebyer i Haiti viser solidaritet med familiene som er rammet av dette ødeleggende jordskjelvet. Barna fra sårbare familier rammes hardest, og vi støtter nå dem og familiene deres, sier Faimy Carmelle Loiseau, nasjonaldirektør for SOS barnebyer i Haiti.

Gi et bidrag nå

Les Cayes verst rammet

I familieprogrammet i Les Cayes er alle barna, ansatte og samarbeidspartnere trygge. Bygningene er konstruert for å tåle jordskjelv og ble ikke ødelagt, men barn og voksne er svært bekymret for at nye skjelv skal ramme dem og tør ikke å sove inne. SOS-barnebyer har et psykologisk team på plass i barnebyen som sikrer at barn og voksne får den oppfølgingen de nå trenger. De har mat og vannforsyninger for noen dager. Nasjonalkontoret samarbeider med ledelsen i barnebyen for å garantere sikkerheten og dekke behovene til barn og ansatte i tida framover.

Barnebyen i Santo og Cap-Haiti

Her har det ikke vært noen fysiske skader på bygningene, men barna er redde og bekymret. Ansatte i barnebyen bidrar også med hjelp til de i lokalsamfunnet som er rammet av jordskjelvet, i tillegg til å begrense smittefaren for Covid-19, som øker under rådende forhold.