Gå til hovedinnhold

Det er alltid barna som blir rammet hardest

Det er alltid barna som blir rammet hardest.

I en verden full av fattigdom, konflikter og humanitære kriser er det alltid barna som blir rammet hardest.

Vår plikt å hjelpe barna

220 millioner barn mangler, eller står i fare for å miste foreldrene sine. SOS-barnebyer jobber for at alle barn skal vokse opp med den tryggheten og omsorgen de har krav på. Barna er morgendagens problemløsere, og det er vi voksne som har ansvaret for at barn vokser opp til å bli gode samfunnsbyggere.

Et fengsel for jenter

Soma Kumaris startet livet på et barnehjem i India, med lite av det vi forbinder med god omsorg og fremtidsmuligheter. Bak en høy mur med piggtråd og to jernporter med hengelås bodde det 47 jenter i alderen 6-20 år. Foreldreløse, eller forlatt. De gikk ikke på skolen, de var underernærte på mat, men aller mest underernærte på omsorg og kjærlighet. Dette var skjebnen til Soma Kumaris, men noen ville det annerledes.

Reddende engel

Reena Lariya er bestyrer på et barnehjem for jenter utenfor byen Raipur i India. Reena ønsket at Soma skulle få en framtid, hun ønsket et bedre liv med muligheter og håp for den lille jenta. I samarbeid med lokale myndigheter tok Reena kontakt med SOS-barnebyer og fikk plass for Soma og syv andre barn i barnebyen.

Soma og SOS-mammaen hennes holder rundt hverandre og smiler.

I den nye SOS-barnebyen fikk Soma og de andre jentene den omsorgen de hadde krav på, og de fikk tryggheten barn over hele verden har behov for. Og for første gang i deres liv fikk de et trygt hjem.

Dag Otto Lauritzen og kona hans, Ellen er faddere for Soma, de besøkte henne i 2015:

Dag-Otto Lauritzen støtter Soma når hun sykler. Begge smiler

«Man blir kanskje fadder for å lette litt på samvittigheten, men nå vet jeg hvor uendelig mye mer det betyr.» Dag Otto Lauritzen

Takk til deg som er fadder

Det er takket være faddere verden over at SOS-barnebyer kan gi barn som Soma en mulighet til en god og trygg oppvekst, utdanning og en fremtid. Hele 85 prosent av de som har vokst opp i en SOS-familie har tatt videregående skole, yrkesskole eller høyere utdanning.

Alle barn trenger en trygg og stabil hverdag, og det er sammen vi skaper muligheter og håp for barn – verdens viktigste ressurs.

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon