Gå til hovedinnhold
Play

KORONAPANDEMIEN

Land etter land blir rammet. Nå står sørlige Afrika for tur. Det kan få uante konsekvenser. Se filmen.

Du kan også betale til kontonr. 83800873730 - merk med "Støtte koronapandemien".

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon

Koronapandemien

Helsevesenet i mange land er ikke rustet for å kunne håndtere pandemien, og stor fattigdom gjør menneskene her er ekstremt sårbare.

De langsiktige negative konsekvensene for de barna som trenger vår støtte aller mest, vil være alvorlige. Uten stabil voksenomsorg får de ikke skolegang og faller også utenfor andre tiltak som skal skape vekst og utvikling.

Mange barn og voksne er allerede syke, og i tillegg bor de tett og har dårlig tilgang på vann som gjør det umulig å følge smittevernreglene om hyppig håndvask og avstand. 

– Dersom de blir hardt rammet av korona, blir situasjonen uholdbar for svært mange barn. Familier kommer til å kollapse, og slik mister barna sikkerhetsnettet sitt. Vi har lenge vært bekymret for omsorgssituasjonen til millioner av barn i denne regionen. Blir de hardt rammet av koronaviruset, går det fra galt til verre, sier Sissel Aarak, generalsekretær SOS-barnebyer.

SOS-barnebyer er til stede i disse områdene og støtter familier som er allerede er i en svært sårbar situasjon gjennom våre familieprogram. Her vil det være behov for langsiktige tiltak.