Gi et bidrag nå!

Omtrent halvparten av barna i det sørlige Afrika som er foreldreløse bor hos besteforeldrene sine. Viruset har massive konsekvenser for barna. Du kan hjelpe dem som rammes hardest.

Gi et bidrag her, send SMS med kodeord NØD til 2260 (200 kroner) eller betal til kontonr. 83800873730 - merk med "Støtte koronapandemien".

Tallene som teller

0%
Til barna
0%
Til nye midler
0%
Administrasjon

Koronapandemien

Helsevesenet i mange land er ikke rustet for å kunne håndtere pandemien, og stor fattigdom gjør menneskene her er ekstremt sårbare.

De langsiktige negative konsekvensene for de barna som trenger vår støtte aller mest, vil være alvorlige. Uten stabil voksenomsorg får de ikke skolegang og faller også utenfor andre tiltak som skal skape vekst og utvikling.

Mange barn og voksne er allerede syke, og i tillegg bor de tett og har dårlig tilgang på vann som gjør det umulig å følge smittevernreglene om hyppig håndvask og avstand. 

– Dersom de blir hardt rammet av korona, blir situasjonen uholdbar for svært mange barn. Familier kommer til å kollapse, og slik mister barna sikkerhetsnettet sitt. Vi har lenge vært bekymret for omsorgssituasjonen til millioner av barn i denne regionen. Blir de hardt rammet av koronaviruset, går det fra galt til verre, sier Sissel Aarak, programsjef i SOS-barnebyer.

SOS-barnebyer er til stede i disse områdene og støtter familier som er allerede er i en svært sårbar situasjon gjennom våre familieprogram. Her vil det være behov for langsiktige tiltak.