Gå til hovedinnhold

Full støtte fra helseministeren!

Bent Høie lovte å følge opp førstelinjetilbudet til barn og unge da SOS-barnebyer overrakte mer enn 3000 underskrifter for å skjerme helsesykepleierne i skolen.

14. april 2021

– Vi vet at når barn får den hjelpen de trenger på et tidlig stadium, kan man endre mye med lite, sa Høie, som understreker at han hele veien har vært tydelig på at tjenester til sårbare grupper, spesielt barn og unge, skal holdes åpne og være fysisk tilgjengelig så langt det er smittevernfaglig forsvarlig.

Likevel er det kommet meldinger fra flere kommuner om at helsesykepleiere er blitt omdisponert fra skoler for å sette vaksiner. Det var bakgrunnen for at SOS-barnebyer med støtte fra en rekke organisasjoner gikk ut med et opprop for at helsesykepleierne må få bli der de trengs aller mest.

– Barna våre trenger noen å snakke med – og for mange av dem er det helsesykepleierne som står aller nærmest, sier generalsekretær Sissel Aarak i SOS-barnebyer.

bilde
SOS-barnebyer overrakte mer enn 3000 underskrifter for å skjerme helsesykepleierne i skolen.

Sammen for barn og unge

Oppropet har skapt stort engasjement både blant privatpersoner og organisasjoner som jobber for og med barn og unge. Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Elevorganisasjonen, Mental Helse Ungdom, Fontenehus Norge, Stine Sofies Stiftelse, Radd Barna og flere deler av Akademikerforbundet har alle stilt seg bak – i tillegg til Landsforeningen for helsesykepleiere selv.

Spørsmålet om å skjerme helsesykepleierne ble også tatt videre av Arbeiderpartiets Kari Henriksen i Stortinget, der Høie redegjorde for hvordan Helsedirektoratet har jobbet med å sikre dette gjennom tydelige anbefalinger ut til helse- og omsorgstjenestene.

Vil overvåke tjenestene

Ministeren har selv understreket budskapet ytterligere i eget brev til alle landets ordførere, samt i et annet brev sammen med kunnskapsministeren til statsforvalterne. En egen koordineringsgruppe ledet av barne- og familiedepartementet skal følge med på at helsetjenestene til sårbare barn og unge sikres, mens en ekspertgruppe skal se på pandemiens konsekvenser for livskvalitet, psykisk helse og rusmiddelbruk i befolkningen generelt.

– Vi er glade for helseministerens engasjement, at de har barn og unges psykiske helse høyt oppe på agendaen og skal påse at anbefalingene fra regjeringen om å holde helsetjenestene for barn og unge åpne og fysisk tilgjengelig etterfølges. Takk til alle støttespillere som har stått bak oss i denne viktige saken, sier Sissel Aarak.

Vi støttet oppropet: