Gå til hovedinnhold

Fryser faddermidler til Russland

SOS-barnebyer Norge fryser faddermidler til Russland. Vår internasjonale organisasjon har igangsatt undersøkelser for å få best mulig klarhet i situasjonen.

10. november 2022

Bakgrunnen for beslutningen om midlertidig stans i overføring av faddermidler til Russland er bruk av SOS-barnebyers tiltak for 13 barn fra Ukraina. Barna er plassert i fosterfamilier tilhørende de russiske sosialmyndigheter, men får støtte gjennom tiltak underlagt SOS-barnebyer i Russland. Fordi det ennå ikke er mulig å si med sikkerhet at barna ikke har blitt utsatt for ulovlig deportasjon i strid med internasjonal rett, mener SOS-barnebyer i Norge at det er riktig å fryse faddermidleneSOS-barnebyer internasjonalt har igangsatt undersøkelser for å få best mulig klarhet i situasjonen.

SOS-barnebyers arbeid er basert på FNs barnekonvensjon og FNs retningslinjer for alternativ omsorg. Våre internasjonale retningslinjer og vedtekter skal sikre at tiltakene benyttes slik de er ment og til det beste for hvert enkelt barn. Samtidig er SOS-barnebyer i hvert enkelt land selvstendige enheter som også må drive i henhold til nasjonal lovgivning og regelverk, samt er avhengig av et samarbeid med myndighetene for å kunne tilby omsorgstiltak for barn.

Barn er alltid uskyldige – og også alltid særlig utsatt, i enhver krig og konflikt. SOS-barnebyer har helt siden utbruddet av krigen fortsatt arbeidet for barn og familier i både Ukraina og Russland. Den nasjonale organisasjonen i Russland har midler til å fortsatt ivareta barna i sine programmer på en god måte.