Sprudlende engasjement på UngSOS samling i Oslo

Helgen 27. - 28 april var frivillige fra UngSOS samlet på kontoret til SOS-barnebyer. Helgen bød på inspirerende møter og foredrag, erfaringsdeling, sosial moro og workshop med planlegging av årets aktiviteter. På samlingen deltok både nye og mer erfarne frivillige, i tillegg til ungdommer som er engasjert for SOS-barnebyer via skole.

Nasjonal ledergruppe for UngSOS ble etablert våren 2017. I den forbindelse ble et grunnlagsdokument vedtatt. Et par endringer i dokumentet "Dette er UngSOS" ble vedtatt på vårens samling. I tillegg var det valg av 4 medlemmer inn i den nasjonale ledergruppen. Leder Julie Knutsen og Aurora Sjøvoll var ikke på valg. Stian Bjørshol Smalø og Hedda Wike stilte til gjenvalg, mens Amanda Westerheim og Aline Torgersen kom inn som nye medlemmer. 

Vi er stolte over å ha flott ungdom med på laget og ønsker både den nye ledergruppen, og nye og etablerte UngSOS grupper lykke til med arbeidet det kommende året!

Her er alle som var med på samlingen - tusen takk for strålende engasjement gjennom hele helgen!
Nasjonal ledergruppe 2019; Julie, Aline, Stian, Hedda og Amanda (Aurora var ikke tilstede).
Flere spennnende innlegg, her forteller Lutriciana fra Malawi.
Amanda forteller fra reisen hun var med på til Vietnam.
Nye frivillige i UngSOS Stavanger.
Nye frivillige i UngSOS Inderøy.
Hedda og Aurora gjør seg klar til å stå på post i Amazing Race
Karina, Eira og Ulrika er klar for Amazing Race
Representanter fra UngSOS Asker.
Hennie, Ella, Emily og Ulrika fra Blindern bestemte seg for å danne UngSOS Blindern i løpet av helga.
Lek og moro, her avgjøres vinnerlaget i Amazing Race.
Julie, Lutriciana og Hedda.
Karina og Mita går på en skole som har innsamling til SOS-barnebyer. På samlingen fikk de mer innblikk i hva SOS-barnebyer gjør og hva UngSOS er.
Emilie og New går på en ungdomsskole i Vestfold som engasjerer seg for SOS-barnebyer.