Utover møter og samlinger på lokalt plan, arrangerer SOS-barnebyer fylkesledersamlinger to ganger i året, landskonferanse annethvert år og samlinger for UngSOS.

Neste fylkesledersamling er lørdag 19. oktober til søndag 20. oktober 2019, på Thon hotel Arena, Lillestrøm. VELKOMMEN!

 

Landskonferansen 2018

Utvalgte presentasjoner fra landskonferansen finner du nedenfor:

Landskonferansen

  • Landskonferansen er øverste myndighet i landsforeningen Frivillige for SOS-barnebyer.
  • Konferansen arrangeres annhvert år.
  • Landskonferansen skal velge Landsstyret og godkjenne hovedprogram. I tillegg inspirere, engasjere og informere de frivillige.
  • På landskonferansen deltar landsstyret, fylkesledere, assisterende fylkesledere, og frivillige fra alle fylker i Norge
  • Neste landskonferanse finner sted i 2020

Fylkesledersamling

  • Fylkesledere og assisterende fylkesleder møtes to ganger i året for å bli inspirert, drøfte og videreutvikle frivilligarbeidet i organisasjonen.
  • Det er landsstyret, i samarbeid med sekretariatet, som organiserer fylkesledersamlingen.
  • Neste fylkesledersamling er 19. - 20. oktober 2019