Gå til hovedinnhold

Samlinger

Utover møter og samlinger på lokalt plan, arrangerer SOS-barnebyer distriksledersamlinger to ganger i året, landskonferanse annethvert år og samlinger for UngSOS. I tillegg arrangeres det digitale inspirasjonssamlinger den første tirsdagen i hver måned.

Landskonferansen

  • Landskonferansen er øverste myndighet i landsforeningen Frivillige for SOS-barnebyer.
  • Konferansen arrangeres annhvert år.
  • Landskonferansen skal velge Landsstyret og godkjenne hovedprogram. I tillegg inspirere, engasjere og informere de frivillige.
  • På landskonferansen deltar landsstyret, distriktsledere, assisterende distriktsledere, og frivillige fra alle fylker i Norge
  • Neste landskonferanse finner sted 12. - 13. mars 2022

Distriktsledersamling

  • Distriktsledere og assisterende distriktsledere møtes to ganger i året for å bli inspirert, drøfte og videreutvikle frivilligarbeidet i organisasjonen.
  • Det er landsstyret, i samarbeid med sekretariatet, som organiserer distriktsledersamlingen.
  • Neste distriktsledersamling blir avholdt i sekretariatet i Mariboesgt. 13 i Oslo 23. - 24. oktober.