Gå til hovedinnhold

Påvirkningsarbeid

Vårt påvirkningsarbeid består av:

  • Leserinnlegg (se eksempel)
  • Arbeid med høringer
  • Foredrag
  • Ulike kampanjer
  • Arbeid opp mot lokalpolitikere

Tips om konkrete påvirkningsaktiviteter

SOS-barnebyers påvirkningsarbeid i Norge

Slik jobber SOS-barnebyer jobber med barns rettigheter

(Denne siden er under ombygning, mer informasjon kommer)


Kontakt med pressen

SOS-barnebyers hovedbudskap er «Ingen barn alene!»  Barn trenger voksne som kjemper for dem og gir trygghet. Millioner av barn mangler omsorg fra voksne, og det skader barna. Vi støtter familier gjennom kriser og etablerer trygg omsorg for barn som er alene. All kommunikasjon skal støtte opp under dette.

SOS-barnebyer tror på økt engasjement og økte inntekter gjennom  økt synlighet, og satser strategisk på lokal og regional PR. Frivillige rundt omkring i Norge bidrar til viktig lokalt synlighetsarbeid i media. Riksmedier og større saker håndteres av SOS-barnebyers sekretariat.


Sosiale medier

Gjennom sosiale medier kan du bidra til å spre SOS-barnebyers hovedbudskap til din frivilliggruppes målgruppe og vise hvordan den frivillige innsatsen direkte bidrar til at barn får det bedre.


Fotografering

Vi oppfordrer frivillige til å ta mange bilder når dere arrangerer aktiviteter. Bildene kan deles på nettsidene og i sosiale medier, de kan være et verktøy i markedsføringen av fremtidige aktiviteter, og de kan inspirere andre til å melde seg som frivillig. Prøv å ta bilder som viser stemningen og frivillige i aksjon. Spør gjerne et par spørsmål i samme slengen, og få notert ned noen sitater som eventuelt kan deles i sammenheng med bildene.

Det er viktig at bildene er i god kvalitet og at fotografen krediteres hvis det skal publiseres. I tillegg må man ta hensyn til personvern, og dette gjelder spesielt bilder av barn. Personer som fotograferes må gi samtykke til at SOS-barnebyer kan bruke bildene i våre kanaler, og når barn fotograferes så må foreldrene godkjenne dette. Dette gjelder særlig bilder som er fokusert på enkeltpersoner, slik at denne (eller disse) kan anses som et hovedmotiv i bildet.

 

Last ned portrettbilder av fylkesledere: