Gå til hovedinnhold

SAMMEN for barna i lokalsamfunnet

SAMMEN-lokalsamfunn er SOS-barnebyers svar på hvordan vi kan mobilisere alle de gode kreftene i et lokalsamfunn til det beste for barna som bor der.

Lokalsamfunnsaktiviteter kan være en enkeltstående aktivitet, en årlig aktivitet, aktiviteter som koordineres med frivilligsentralen og/eller andre lokale organisasjoner

Tips til hvordan dere kan gå frem

 • Hvilke aktiviteter finnes allerede i vårt lokalsamfunn?
 • Har frivilligsentralen oversikt over samarbeidsprosjekter i lokalsamfunnet?
 • Er det aktiviteter dere kan bli med på?
 • Har frivillighetssentralen tatt inititativ eller lyst til å ta intitiativ til et samarbeidsprosjekt a la Sammen for Spydeberg (se PP fra Østfold her)
 • Hvilke organisasjoner har vi i vårt lokalsamfunn, og hvilke kan vi samarbeide med?
 • Kan frivillighetssentralen eller frivilliggruppa ta kontakt med andre organisasjoner og invitere til et drodlemøte? 
 • Hvordan kan vi involvere barn og unge selv, skoler, elevråd, helsestasjon?
 • Arrangere en nabolagsdag. Les mer her.

Verktøykasse samarbeid: 

 • Kontakt den lokale frivillighetssentralen. Det aller beste er nok å ringe, men send gjerne mail der du forteller om SAMMEN-lokalsamfunn og hva frivilligheten i SOS-barnebyer ønsker å få til med prosjektet. Be om et møte og si at dere ønsker å samarbeide med andre lag og foreninger til det beste for barn, unge og familier som strever i lokalsamfunnet. Formålet er i fellesskap å finne fram til aktiviteter/prosjekter som bidrar til at færre står alene.
 • Invitasjonsmail for drodlemøte. 

Tips til ulike former for lokalsamfunnsaktiviteter:

 • Bevisstgjøringskampanje - bli med å synliggjøre kommunens utfordringer for å sikre alle barn en trygg oppvekst. Skriv et leserinnlegg, still spørsmål til lokalpolitkere eller på annen måte bidra til å vise hva som er bra og hva som kan bli bedre i ditt lokalsamfunn.
 • Lag en hyggelig aktivitet for barn og unge i lokalsamfunnet. Dette kan være en solsikkeaktivitet eller annet som bidrar til å skape positivitet, og som inkluderer alle. 
 • En årlig aktivitetsdag der lokalsamfunnet feirer samhold med mat og aktiviteter i en "Sammen for vårt lokalsamfunnsdag". Bør planlegges av frivillighetssentralen og involverer flere organisasjoner som kan bidra med ulike aktiviteter. Mulighet for å søke midler til gjennomføring?
 • Større lokalsamfunnsprosjekt 

Verktøykasse aktiviteter:

 • Mail til mulige sponsorer (materiell og økonomisk bidrag)
 • lenke til sparebankstiftelsen