Gå til hovedinnhold

Programinformasjon og bilder

Frivilliggrupper over hele Norge har gjennom årene samlet inn penger til både bygging og drift av ulike programmer. I dag er formål de frivillige støtter hovedsakelig konsentrert rundt SOS-barnebyers programmer i Juliaca, Peru; Mwanza, Tanzania; Pristina, Kosovo og til vårt nødhjelpsarbeid (Katastrofefondet) og vårt generelle arbeid for barn uten omsorg.

Oppdateringer fra program våren 2020 om koronasituasjonen finner du her.

Her finner dere informasjon og høyoppløselige bilder fra programmene som støttes av frivillige i øyeblikket. Høyreklikk på bildene for å laste de ned. Husk å kreditere fotografen dersom navn er oppgitt i bildeteksten. Hvis bilder skal brukes til kommersielt formål/i media må dette første tas opp med sekretariatet i Oslo, ettersom rettighetene til flere av bildene tilhører fotografen.

Vårt arbeid for barn uten omsorg

Alle barn har rett til god omsorg og beskyttelse. Samtidig vet vi at millioner av barn verden over har mistet en eller begge foreldrene, og at enda flere står i fare for å miste sine omsorgspersoner. 

Årsakene til at barn er uten tilfredsstillende foreldreomsorg er blant annet krig og konflikt, naturkatastrofer, arbeidsledighet, sykdom, død, vold og rusmisbruk. Svært ofte er fattigdom en underliggende årsak. Innsamlede frie midler bidrar til at SOS-barnebyer kan sikre omsorg og beskyttelse for barn som har mistet eller står i fare for å miste sine nære omsorgspersoner.

Film og bilder fra SOS-barnebyers arbeid

Pristina, Kosovo

Kosovo er Europas yngste stat, og fattigdommen er ekstrem. 20 prosent lever for mindre enn 10 kroner dagen. Hele 50 prosent av befolkningen er under 18 år.

SOS-barnebyer har arbeidet i landet siden 1999, og støtter de mest sårbare barna gjennom SOS-familiehus og familieprogrammet i Pristina, som har vært i drift siden 2007. Formålet med programmene er å bidra til å styrke vanskeligstilte familier som lever i ekstrem fattigdom, og forhindre at familiene går i oppløsning som følge av leveforholdene. Programmene skal bidra til at barna får den beskyttelsen, omsorgen og utviklingen de har behov for.

Se film og bilder fra Kosovo

Mwanza, Tanzania

Tre millioner barn er foreldreløse i Tanzania, og behovet for gode omsorgstilbud er stort. Barnebyen i Mwanza åpnet i oktober 2016.

I tilknytning til barnebyen, er det bygget en ny barnehage med kapasitet til 100 barn og SOS-barnebyer har pusset opp områdets gamle skoler. SOS-barnebyers familieprogram gir støtte til 1200 barn og deres familier.

Bilder fra Mwanza, Tanzania

Juliaca, Peru

I Peru lever et stor antall barn uten god foreldreomsorg. Noen har mistet foreldrene sine, andre er utsatt for grov omsorgssvikt eller har blitt forlatt. Det finnes ingen sosiale nettverk som fanger opp disse barna, som blir overlatt til seg selv.

Mange blir gatebarn. SOS-barnebyer gir disse barna et trygt hjem i en SOS-familie, de får vokse opp med sine søsken og ikke minst får de en utdanning som gjør at de kan skape sin egen framtid. SOS-barnebyer i Juliaca styrker også familier og det lokale samfunnet gjennom familieprogrammet. 

Se bilder og film fra Juliaca

Katastrofefondet

SOS-barnebyers katastrofefond hjelper barn rammet av krig og katastrofer over hele verden og sikrer at vi kan rykke raskt ut med livsnødvendig hjelp og opprette trygghetssoner for barn. Omsorg og barn beskyttelse er alltid SOS-barnebyers førsteprioritet i en nødhjelpssituasjon. Trygghetssonene fungerer som et nav i arbeidet med barna, og er viktige for at vi kan identifisere hva slags oppfølging som trengs.

Se film og bilder fra vårt nødhjelpsarbeid