Gå til hovedinnhold

SOS-barnebyer Kosovo

ved Ora Ora Bytyçi, leder for SOS-barnebyers program i Kosovo

SOS-barnebyer Kosovo

SOS-barnebyer Kosovo ble etablert rett etter Kosovokrigen i 1999, og har siden da vært en viktig stemme for barns rett til omsorg. Leder for program, Ora Bytyçi forteller om SOS-barnebyers arbeid med familiehjem, fosterhjem, familiestyrkingsprogram, ungdomsprogram, og ikke minst deres viktige påvirkningsarbeid og samarbeid med andre organisajoner.