Gå til hovedinnhold

Solsikkeaktiviteter

Solsikken er SOS-barnebyers blomst, og den symboliserer betydningen av god omsorg. Solsikken gir mulighet for mange fine aktiviteter.

Solsikken vokser og blir til en sterk plante, og er et fint symbol på at en barndom med god omsorg gir bedre forutsetninger for barn til å bli ressurssterke voksne som bidrar til utvikling av samfunnet sitt. 

Solsikkeaksjonen

Solsikkeåker

 • Så en solsikkeåker - bli inspirert av Spydeberg (se presentasjon holdt på samling oktober 2020) og Levanger (se artikkel) som har fått tilgang til en åkerlapp og sådd solsikker.
 • Detter gir masse synlighet, og er en fin sak for lokalmedier, i tillegg til at salg av solsikker gir inntekt til frivilliges formål.

Solsikkeplanting

 • Kan arrangeres for seg selv eller i forbindelse med en by(dels)dag. Kan kombineres med andre (solsikke)aktiviteter.
 • Kjøp inn/få sponset små potter, gjerne i papp, og jord. Solsikkefrø får du fra sekretariatet.
 • Potter med jord og frø kan selges får å ta med hjem eller ha et aktivitetsbord der barna kan så sine frø.

 

 Solsikkestand / solsikkebasar

 • Solsikkestand med salg av solsikkeboller, solsikkefrø, solsikkepins og ansiktsmaling med solsikker på kinnet / hånden.
 • Kan kombineres med lykkehjul og andre aktiviteter.

 

Solsikkefest / solsikkedag

 • Dersom ikke barnehagene i nærmlijøet allerede støtter en aksjon, er det å informere om Solsikkekasjonen en flott oppgave for deg som frivillig. Les mer om Solsikkeaksjonen her.
 • En solsikkefest kan arrangeres i samarbeid med barnehager på en hverdag eller som en aktivitetsdag en lørdag eller søndag.
 • Solsikkeparade der barna går i tog, kanskje med solsikkeeffekter. Se mer her.
 • Servere solsikkeboller. Se oppskrift her.
 • Ansiktsmaling; solsikker på kinnet eller på hånden.
 • Konsert / teater? Solsikkesanger, se her.
 • Diplom for deltakelsen på solsikkedagen.
 • For andre grafiske elementer med solsikker, se nederst på siden.

En solsikkeaktivitet kan være så mangt