Solsikkeaktiviteter

Solsikken er SOS-barnebyers symbol og bruk av solsikken gir mulighet for mange fine aktiviteter.

Solsikker symboliserer omsorgseffekten. En barndom med god omsorg gir bedre forutsetninger for barn til å bli ressurssterke voksne som bidrar til utvikling av samfunnet sitt. Solsikken trenger også stell og beskyttelse for å vokse og bli en sterk plante, og er derfor et fint symbol på hva som trengs for å skape vekst og utvikling. Vi kaller det Omsorgseffekten.

Solsikkeplanting

 • Kan arrangeres for seg selv eller i forbindelse med en by(dels)dag. Kan kombineres med andre (solsikke)aktiviteter.
 • Kjøp inn/få sponset små potter, gjerne i papp, og jord. Solsikkefrø får du fra sekretariatet.
 • Potter med jord og frø kan selges får å ta med hjem eller ha et aktivitetsbord der barna kan så sine frø.
 • Kan man så solsikker på en plass i byen?

 

 Solsikkestand / solsikkebasar

 • Solsikkestand med salg av solsikkeboller, solsikkefrø, solsikkepins og ansiktsmaling med solsikker på kinnet / hånden.
 • Kan kombineres med lykkehjul og andre aktiviteter.

 

Solsikkefest / solsikkedag

 • Dersom ikke barnehagene i nærmlijøet allerede støtter en aksjon, er det å informere om Solsikkekasjonen en flott oppgave for deg som frivillig. Les mer om Solsikkeaksjonen her.
 • En solsikkefest er litt som en solsikkeaksjon som frivillige kan arrangere i samarbeid med barnehager på en hverdag eller som en aktivitetsdag en lørdag eller søndag.
 • Solsikkeparade der barna går i tog, kanskje med solsikkeeffekter. Se mer her.
 • Servere solsikkeboller. Se oppskrift her.
 • Ansiktsmaling; solsikker på kinnet eller på hånden.
 • Konsert / teater? Solsikkesanger, se her.
 • Diplom for deltakelsen på solsikkedagen.
 • For andre grafiske elementer med solsikker, se nederst på siden.

En solsikkeaktivitet kan være så mangt