Gå til hovedinnhold

Rekruttering

Å rekruttere, eller verve, nye frivillige, er en konstant jobb for aktive frivillige.

Det er viktig med påfyll av nye frivillige, særlig i grupper med stor utskiftning, som f.eks UngSOS grupper der mange naturlig flytter fra hjemstedet etter videregående for å studere. Noen frivilliggrupper er heldig og har, gjennom bekjentskap og folk som tar direkte kontakt, en naturlig tilstrømming av frivillige til sin gruppe. Dette er snarere unntaket enn regelen. De fleste frivilliggrupper må jobbe for å opprettholde eller øke antall frivillige i sin gruppe. Hvis din frivilliggruppe er liten eller opplever frafall, er det viktig at alle medlemmene i gruppa gjør en innsats for å verve flere frivillige til gruppa.

Du må ha en plan. Hvorfor skal du rekruttere flere frivillige? Hva skal de gjøre? Rekrutterer du frivillige til en konkret aktivitet, får de et bedre bilde av hva det vil si å være frivillig for SOS-barnebyer. Folk som trives blir gjerne faste frivillige.

Tips til rekruttering av frivillige

 

 • Før en kommende aktivitet, stå på kjøpesenter og del ut flyers om frivillige for SOS-barnebyer, om UngSOS eller neste aktivitet (f.eks egne rekrutteringsflyers til barnebymarsjen)
 • Frivillig.no - passer aller best til rekruttering av frivillige til en konkret aktivitet (kakesalg, solsikkeaksjon, barnebymarsjen eller som fotograf på julemesse) eller til en spesielle rolle (leder, PR-ansvarlig, bamse)
 • Spør en venn. Undersøkelser viser at en stor andel av de som ikke er frivillig, men som kunne tenke seg å bli frivillig, aldri har blitt spurt om være frivillig. Spør familie, venner og kollegaer om å bidra. Spør også de som allerede er engasjerte i andre organisasjoner
 • Del på sosiale medier; både på gruppas side og egne profiler på fb/insta. Oppfordre andre til å dele innlegget ditt. Og igjen, det gjelder å være spesifikk; Hvilken aktivitet trenger du frivillige til og når trenger du frivillige?
 • Og husk - når du har fått frivillige som gjerne blir med på neste aktivitet; hør hva de ønsker; vil de være med på et sosialt treff, være med å planlegge neste aktivitet eller ha en egen liten aktivitet (kakesalg/kakelotteri) slik at det ikke blir for lenge til neste frivilligaktivitet.

 

 • Spesielt for rekruttering til UngSOS:
 • Del gjerne videoen som Teodor Bø har laget for UngSOS; https://vimeo.com/337994933 
 • Sjekk ut om det f.eks er en utdanningsmesse dere kan delta på; dele ut flyers eller ha en stand.
 • Deling i sosiale medier, f.eks i ulike grupper som "ungdom i "byen"", dele i fb-gruppen til klassen din, fotball-laget ditt, ungdomspartiet etc.
 • Besøke aksjonsskoler og fortelle om hvordan de kan engasjere seg utenom skolen; heng gjerne opp brosjyrer.
 • Når du har en rekrutteringskampanje; sett konkrete mål for antall frivillige, eller prosentvis økning. Her er forslag verveskjema som dere kan printe ut.
 • Husk å ha en planlagt aktivitet eller et møte rett etter rekrutteringskampanjen slik at det "skjer noe" med en gang. Kakesalg eller informasjonsmøte kan være en start. Se powerpoint som UngSOS Nord-Trøndelag har brukt på sitt info-møte. 

Teodor Bø har laget den flotte videoen som kan brukes i rekruttering av frivillige. Den fokuserer på betydningen av frivillighet - for deg som velger å bli frivillig.