Gå til hovedinnhold

Påvirkning og informasjonsarbeid

Gjennom leserinnlegg, kampanjer og møteplasser, kan frivillige bidra inn til SOS-barnebyers arbeid for barns rettigheter.

UngSOS og frivillige for SOS-barnebyer er engasjerte frivillige som jobber for å sikre barn et trygt hjem. I tillegg til å samle inn penger til SOS-barnebyers arbeid, er det å ha synlighetsskapende aktiviteter, samt bidra til å spre informasjon og ha muligheten til å påvirke, viktig for de frivillige. Vi kan påvirke og være synlige på mange ulike måter:

Leserinnlegg

 • Skriv leserinnlegg etter tips fra sekretariatet eller kom med egne forslag.
 • Husk å alltid sende inn til sekretariatet før publisering slik at vi har en oversikt.
 • Last ned tips til hvordan skrive leserinnlegg her.

Fagkveld / inspirasjonskveld

 • Inviter frivillige og andre til fagkveld.
 • Planlegg sted, tid og book lokale i god tid i forveien.
 • Inviter fagfolk som kan fortelle, f.eks SOS-ansatte. Kanskje du selv har vært på programreise eller har annen erfaring å dele.

Informasjonsstand / utdeling av flyers

 • Stå på stand og informer om formålet.
 • Del ut flyers når det er kampanjer / innsamlingsaksjoner.

Kampanjer i sosiale medier

 • Sekretariatet kommer innimellom med ulike kampanjer og filmer som kan spres i sosiale medier.
 • Kom gjerne med forslag til en kampanje som UngSOS eller frivillige generelt kan spre.
 • Kampanjer i sosiale medier kan også knyttes til en innsamlingsaksjon.
 • Spre din innsamlingsaksjon i sosiale medier.

Arbeid mot skoler

 • Ta kontakt med din(e) gamle skoler og skoler generelt i nærmiljø, gjennom en lærer, rektor, miljøarbeider eller elevråd.
 • Ta kontakt med UngSOS eller sekretariatet for tips til hvordan du kan gå frem.

Kontakt med lokalpolitikere

 • Hvordan står det til med barnevern og barns rettigheter i din kommune? Send inn spørsmål til lokalpolitikere.
 • Skriv brev til, og/eller inviter lokalpolitikere og ungdomspolitikere til møter.
 • Ta kontakt med sekretariatet først slik at vi kan koordinere.

Eksempler på hvordan man kan drive påvirknings- og informasjonsarbeid