Frivillige aktiviteter

Her finner du forslag til aktiviteter du og din frivilliggruppe kan arrangere. Det er supert å sette seg et mål, og lage en plan. Les mer om det her.

Husk å melde inn kommende aktiviteter din frivilliggruppe arrangerer, sjekk at du har oppdatert profilmateriell og bestill nytt materiell i god tid.

Savner du en aktivitet, eller har du tips til aktiviteter som du vil dele med andre frivillige? Ta gjerne kontakt!