Gå til hovedinnhold

Påvirkningsarbeid

Som frivillig i SOS-barnebyer kan du være med og påvirke hvordan vårt arbeid får gjennomslagskraft både nasjonalt og lokalt og hvordan andre ser på oss som organisasjon. Påvirkningsarbeid kan være så mangt. Det kan dreie seg om blant annet politisk påvirkning gjennom høringssvar og interpellasjoner, møte med politikere og markeringer foran Stortinget. Påvirkningsarbeid handler også om å skape synlighet om vårt arbeid. Det kan man gjøre gjennom leserinnlegg, sosiale medier, kampanjearbeid, foredrag og debatter.

Det finnes svært mange muligheter innen påvirkningsarbeid innen SOS-barnebyer. Nedenfor vil du kunne lese mer av det vi holder på med og hvordan du kan bli med.