Gå til hovedinnhold

Den store nabolagsdagen!

Samarbeid, fellesskap , samhold og moro

En nabolagsdag kan arrangeres i stor eller liten skala. Den kan arrangeres i en bakgård, i en gatestubb, på en lekeplass, i en lysning i skogen, på en strand, i en skolegård, på en idrettsplass eller på et annet større fellesareal i kommunen.

Hvor stort det blir avhenger av hvor mange dere er som arrangerer og ikke minst - kapasiteten og tiden dere har til rådighet. Men uansett stort eller lite - formålet er det samme: At man skal bli kjent med folk man deler bosted med, at man skal gjøre noe hyggelig sammen og slik styrke fellesskapet og de lokale nettverkene. 

Å arrangere en nabolagsdag er også en kjempefin mulighet til å samarbeide med andre lokale lag og foreninger, næringsliv og kommune. Det gir også en flott anledning til å rekruttere nye frivillige.

Tips til gjennomføring

  • Kartlegg mulige samarbeidspartnere. Enten dere er en stor eller liten frivilliggruppe, eller du er helt alene som frivillig i lokalsamfunnet du ønsker å  arrangere en nabolagsdag i, så er samarbeid  en nøkkelfaktor. Mange lag og foreninger kjenner på at de er litt få, men når man slår kreftene sammen på tvers får man til mere for flere. Det har både vi, de og ikke minst lokalsamfunnet stor nytte av. Får dere napp, så er det bare å invitere til planleggningsmøte. Et tips er å kontakte den lokale frivilligsentralen. De har ofte god oversikt over lang og foreninger, lokasjoner og andre potensielle samarbeidspartnere.
  • Får dere ikke med dere noen så fortvil ikke. Man kan få til mye alene også! Da er det bare å legge opp et til et arrangement som er håndterbart utifra de ressursene dere har. 
  • Velg tid og sted for arrangementet. Sjekk om tillatelse må innhentes fra grunneier, og sørg for å søke om tillatelse i god tid. Skal nabolagsdagen arrangeres i en liten veistubb, sjekk muligheten for å sperre av veien for biltrafikk i tidsrommet arrangementet pågår.
  • Gjør det enkelt! Inviter folk til selv å sørge for hele eller deler av aktiviteten. Feks kan det gjøres så enkelt at man setter tid, sted og ber folk ta med seg bord, stoler og mat selv -også er det bare å benke seg sammen og spise og kose seg.
  • Vil man bygge på litt kan man dele dagen litt i to, og si at første halvdel av dagen har vi nabolagsbasar - der folk kan lage sine egne små salgsboder innenfor et angitt område. Her kan man selge unna fra loft, kjeller, kjøkkenskap, samt leker/utstyr barna har vokst fra. Også kan man handle litt i naboboden og fylle på med noe nytt og nyttig. Bærekraftig og en fin måte å tjene noen slanter på samtidig som man blir kjent med andre som bor i nabolaget. Nabolagsbasaren avsluttes med at man spiser sammen, spiller musikk, og har leker og moro for barna.
  • Vil man lage det enda større, kan man ha lykkehjul, ansiktsmaling, lage quiz, rebusløp
  • Har dere enda mer kapasitet: Inviter til konsert, teaterforestilling, lokal motevisning eller annen moro. 
  • Arrangerer dere på våren kan det være en fin aktivitet å invitere folk med på å så solsikker på fellesareal i lokalsamfunnet. Arrangerer tidlig høst så kan naoblagsdagen være en ypperlig anledning til å høste solsikkeavlingen inn, pynte opp og ha en bod der de gule lykkeblomstene selges unna. Kanskje sammen med noen deilige solsikkeboller på kjøpet? 
  • Inviter lokale lag og foreninger til å ha boder der de kan presentere seg selv. Kanskje lokalt næringsliv også? Og kanksje får dere også sponsorer som gir midler til aktivitet, servering og underholdning? 
  • Benytt anledningen til å dele ut informasjon om SOS-barnebyer og barna vi er til for, samt aktiviteter dere planlegger fremover i lokalsamfunnet. Benytt anledningen til å engasjere for de barna og familiene som står alene lokalt og rekrutter frivillige som ønsker å bidra til at lokalsamfunnet blir inkluderende og et godt sted å bo.