Gå til hovedinnhold

Lokale aktiviteter

Frivillige i SOS-barnebyer har lange tradisjoner for å skape positiv aktivitet i lokalsamfunnet sitt. Det kan være alt fra enkeltstående arrangementer som konserter, aktivitetsdager og basarer  - til mer langsiktige samarbeid og initiativ som styrker fellesskapet og lokalt netterverk. 

Sterke, engasjerte fellesskap er motkraften til utenforskapet. Når flere engasjerer seg og de gode kreftene mobiliseres til å samhandle til det beste for barn, unge og familier som strever – får man til mere. For flere.

 

Enkeltstående aktiviteter

I løpet av et år er det mange anledninger til å invitere til lokale aktiviteter med ulike formål. Aktivitetene kan gjennomføres både som enkeltfrivillig, gruppe eller i samarbeid med andre lokale aktører.  

Aktivitetstips

 

SAMMEN - lokalsamfunn

At barn og unge i Norge får en god barndom er et felles ansvar som innbyggerne deler med kommunen sin. Ved å forene de lokale kreftene til det beste for barna og familiene som strever økes sjansene for at enda flere barn får en god oppvekst.

Tips til lokal mobilisering 

Ukraina

Sterke, engasjerte fellesskap er motkraften til utenforskapet. Når flere i lokalsamfunnet engasjerer seg og de gode kreftene mobiliseres til det beste for barn, unge og familier som har flyktet hit, får man til mere. For flere.