Frivilliggrupper

Frivillige i SOS-barnebyer er organisert i distriktsforeninger og lokalgrupper, inkludert UngSOS og studentforeninger. Ta gjerne kontakt med distriktsleder for å høre mer om mulighetene der du bor. Du kan også melde deg som frivillig her, så vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg.