Gå til hovedinnhold

Fylkesledersamling i Oslo

- Snakk om stjernelag! Større engasjement skal du lete lenge etter, konstaterer Vicki Olafsen, rådgiver frivillighet for SOS-barnebyer. Helgen 28. februar – 1. mars 2015 var SOS-barnebyers fylkesledere og UngSOS-representanter samlet i Oslo for årets første Fylkesledersamling.

02. mars 2015

Samlet i hovedstaden

Til tross for uvær og flystreik fant fylkeslederne fra alle kanter av Norge heldigvis veien til Oslo og Fylkesledersamlingen. For første gang var også representanter fra UngSOS-gruppene med og deres deltakelse ble satt stor pris på. Det ble et fullsatt program i konferanserommet rett ovenfor Operaen, med blant annet Generalsekretærens time med Svein Grønnern, programoppdateringer fra forskjellige regioner, gruppearbeid rundt årets Barnebymarsj og tilbakeblikk på kampanjer fra i fjor.

Gutten som fryser-kampanjen, for eksempel, fikk oppmerksomhet verden rundt og rettet søkelyset mot omsorgen av barn – noe som også kommer i fokus når SOS-barnebyer står for årets Artistgalla på TV2 21. mars. Vi fikk i tillegg besøk av guttene i rapduoen Tonna Brix, som fortalte om deres skolekampanje Vendepunkt. De har hatt en tøff oppvekst med psykisk vold, men fant sitt vendepunkt og driver nå med kunst, musikk og foredrag for elever på ungdoms- og videregående skole.

- Som vanlig når vi er på disse samlingene, gir de oss masse energi, inspirasjon og sterke inntrykk, erklærte fylkesrepresentantene fra Møre og Romsdal i etterkant.

Bilder fra fylkesledersamling i hovedstaden

Økt synlighet

Det lokale engasjement til de frivillige er ikke bare viktig, det er også unikt. Det finnes ikke mange andre organisasjoner som har så gode lokale ambassadører som SOS-barnebyer, noe som ble understreket flere ganger under samlingen.

De frivillige bidrar til synligheten – de bidrar til å få nye faddere, beholde gamle faddere og øke den allmenne kunnskapen om utfordringer barn og familier møter forskjellige steder i verden. Dette oppnås blant annet gjennom kreative arrangementer, oppslag i lokalaviser og bruk av sosiale medier. Sistnevnte ble det kurs på i løpet av helgen, ledet av fylkesleder for SOS-barnebyer Oslo, Tonje Ruud Camacho.

Leder for de frivillige og fylkesleder i Nord-Trøndelag, Ingrid Hallan, avsluttet helgens vellykkede Fylkesledersamling. Hun har jobbet mye som frivillig gjennom årene, men konkluderer at hun har aldri jobbet i en organisasjon som er så engasjert som SOS-barnebyer!

Hvem er fylkeslederne?

Landsforeningen Frivillige for SOS-barnebyer er organisert i 20 fylkesforeninger som har hvert sitt styre med fylkesleder, assisterende fylkesleder og inntil fem styremedlemmer.

Fylkesforeningene er bindeledd mellom SOS-barnebyer sentralt og SOS-barnebygruppene lokalt. Et slikt landsdekkende frivilligapparat gjør SOS-barnebyer til en slagkraftig og lokalt forankret organisasjon.

Frivillige for SOS-barnebyer er en selvstendig, landsomfattende forening som arbeider for samme formål som Stiftelsen SOS-barnebyer Norge; å gi foreldreløse barn og barn uten tilfredsstillende omsorg et trygt hjem – enten i egen familie eller i en SOS-familie – slik at de utvikler seg til selvstendige voksne som bidrar til samfunnet sitt.

Ta kontakt med gruppeleder der du bor for mer informasjon om hva som skjer i din by!