Gå til hovedinnhold

Bli kjent med SOS-barnebyers arbeid

Ved Cicilie Romundstad Aasbøll, kommunikasjonsrådgiver

 SOS-barnebyer er en internasjonal profesjonsorganisasjon med 70 års erfaring i å sikre barn den omsorgen de trenger for å vokse og utvikle seg til selvstendige voksne. Vår målgruppe er barn som har mistet eller lever med stor risiko for å miste omsorg fra familien sin.

Cicilie Romundstad Aasbøll er kommunikasjonsrådgiver med lang erfaring fra ulike deler av SOS-barnebyerIs arbeid.  denne digitale inspirasjonsøkta gir hun en grundig innføring i vårt arbeid, og forteller hvordan vi ulikt vis jobber for at enda flere barn verden over skal vokse opp med god omsorg.