Gå til hovedinnhold

Norsk barnevern og SOS-barnebyers programmer i Norge

v/ Morten Hofstad, programrådgiver SOS-barnebyer

Morten trekker en linje fra vårt internasjonale arbeid til vårt arbeid for barn i Norge. Vårt arbeid i Norge finansieres gjennom statlige tildelinger og støtte fra stiftelser.