Gå til hovedinnhold

Den første nasjonale UngSOS-samlingen

Lørdag 9. mai var tretten positive og engasjerte unge fra Akershus, Bergen, Kristiansund, Lillestrøm, Oslo og Stavanger samlet til den første nasjonale UngSOS samlingen. Det ble en lærerik og inspirerende dag, hvor mange gode tanker og planer om fremtiden til UngSOS ble lagt frem.

13. mai 2015

Hva er UngSOS?

UngSOS er ungdomsgruppa til Frivillige for SOS-barnebyers. Gruppen består av engasjerte ungdom som har et sterkt ønske om å hjelpe andre barn og ungdom i verden. UngSOS gruppene har noe forskjellig forankring, noen på skoler, andre i byer, men felles for dem alle er at de velger seg ut egne prosjekter som de støtter og samler inn penger til.

Engasjert ungdom

Samlingen var organisert rundt, og bar preg av et stort engasjement og deltakelse fra ungdommene selv. Dagen ble kick-startet av Eva Marie Danielsen (Rådgiver frivillighet) med et innlegg om SOS-barnebyers påvirknings- og rettighetsarbeid nasjonalt og internasjonalt. Etter dette var det ungdommenes tur.

Kreative ideer på den første nasjonale UngSOS-samlingen i Oslo.

Zuzanna Nogalska holdt et lærerikt og interessant innlegg om hvordan hun har jobbet med politiskpåvirkning, og engasjert seg i kampen for søskens rettigheter i barnevernet. «Du må bruke god tid på å utforme, formulere og konkretisere budskapet ditt før du går inn i debatten», er oppfordringen fra Zuzanna.

Representanter fra UngSOS Bergen holdt et innlegg om hvordan deres lokallag er organisert og strukturert. Innlegget var lærerikt for alle gruppene, og ledet til en rekke gode diskusjoner og meningsutvekslinger om UngSOS, veien videre og hvordan vi skal fortsette å jobbe for at organisasjonen skal vokse. «Vi må tørre å tenke stort for å bli store», konkluderte en av deltakerne.

Gjennomføringsevne

Ungdommene viste en stor vilje og gjennomføringsevne gjennom hele samlingen. Etter en workshop som handlet om hvordan man best kunne utnytte det å være ung og ungdoms kompetanse, ble det konkludert med at det var nødvendig å være aktiv på nye arenaer for å kunne utnytte kompetansen og nå ut til målgruppen. Dermed ble en Instagram-konto for UngSOS opprettet. Det ble også fremmet et ønske om å skape en sterkere identitet og et uttrykk som kunne beskrive ungdomsorganisasjonen. I løpet av kort tid var slagordet «Av unge, med unge, for unge» etablert.

Den første nasjonale UngSOS-samlingen fant sted på hovedkontoret til SOS-barnebyer i Oslo sommeren 2015.

Vellykket samling

Det ble en svært vellykket samling som førte til økt kunnskap, ekstra energi og inspirasjon for alle deltakerne. «Vi har fått en god mulighet til å bli inspirert og inspirere andre UngSOS-ere, i tillegg til å få mange gode innspill og tips av hverandre som vi vil ta med oss videre. For en spennende opplevelse, og for en herlig gjeng med engasjerte ungdommer!» Sier Amrit Virdee og Aarabi Manojkumar fra UngSOS Bergen.

Ønsker du å bidra som frivillig i SOS-barnebyer? Les mer om UngSOS og ta kontakt med gruppeleder der du bor. Du kan også kontakte våre frivillighetskoordinatorer på frivillig@sos-barnebyer.no eller 23 35 39 00.