Gå til hovedinnhold

September - tips til aktiviteter

 

  • Barnebymarsjen. Flere steder i landet arrangerer SOS-barnebyer barnebymarsj.
  • Begynne planlegging av middag med mening. Eksempel; Gjennomføring februar, da burde planleggingen begynne allerede nå. Anbefales å invitere til en workshop. Idemyldring over arrangementet og dele opp til en mindre arbeidsgruppe som skal ha hovedansvar for planlegging. Bli raskt enige om innsamlingsmål. Både hva pengene skal gå til og hvor mye.
  • Leserinnlegg:
    - Knyttet opp mot FNs internasjonale dag for lese og skriveferdigheter. https://www.fn.no/Om-FN/FN-dager/Kalender/Internasjonal-dag-for-lese-og-skriveferdighet