Gå til hovedinnhold

Oktober - tips til UngSOS aktiviteter

  • FN arrangement
  • Rekrutteringskampanjen 
  • Planlegger dere Middag med mening i februar: Begynne å ta kontakt med offentlige personer eller andre spesielt inviterte til middagen. Disse er fine å bruke både som underholdere og til at de kan spre informasjon og engasjementet over sine egne sosiale medier. TIPS! Fordel frivillige til at noen har ansvar for å få tak i underholdning, og andre mat.
  • Leserinnlegg:
     - Verdensdagen for psykisk helse. Koble psykisk helse opp mot det å være frivillig i UngSOS. https://www.fn.no/Om-FN/FN-dager/Kalender/Verdensdagen-for-psykisk-helse