Frivillig samfunnsbygger for lokalsamfunnet rundt Odd Fellow barnebyen i Ngabu.

På initiativ fra frivillige i Odd Fellow Ordenen har vi etablert en mulighet til å bli samfunnsbygger for utsatte barnefamilier i Ngabu.

Kvinner og barn i fargerike klær står på en eiendom

Som Samfunnsbygger i Ngabu investerer du i fremtidens problemløsere – nemlig dagens barn og unge. Du bidrar til å realisere SOS-barnebyers programmer for å gi barn god omsorg og utdanning. Du forbedrer situasjonen for familier i krise, gjennom opplæring, yrkesutdanning og bedriftsetablering, så disse familiene blir i stand til å ivareta sine barn på en god  måte.

Med god og stabil omsorg i en trygg familie, får barna grunnlaget de trenger for å lykkes.

Sammen bygger vi lokalsamfunn, en god barndom av gangen.

Elina sitter ved symaskinen sin og fire av hennes fem barn står bak henne

Barnefamilienes klare-seg-selv-reise

Familier i krise har ofte mange og sammensatte utfordringer. SOS-familieprogrammet i Ngabu gir familier helhetlig støtte slik at de kan løfte seg ut av fattigdom og en vanskelig situasjon. Gjennom egeninnsats skaper familiene selv varig positiv endring. Elina er en av dem som har fått støtte fra SOS-barnebyer. Gjennom yrkesopplæring og støtte til å etablere en egen liten bedrift, er hun i gang med å endre livet for seg og familien.

- At jeg nå er selvstendig skredder og klarer meg selv, har gitt meg selvtillit og tro på fremtiden for meg og de fem barna mine. Planen min nå er å utvide virksomheten og jeg ser på andre forretningsideer for å ha flere ben å stå på. Så langt har jeg klart å kjøpe to geiter og tre høner, som også vil gi meg inntekter, sier Elina.

Sammen bygger vi gode lokalsamfunn for utsatte barn i Ngabu

Du kan bidra til at de aller mest usatte barna i Ngabu får et bedre liv.

Kontakt

Kontakt

Har du spørsmål?
Kontakt Turid Weisser
Mobil: 480 05 167

Behovet er stort i Ngabu