Millioner av barn ser nå sine fremtidsdrømmer falle i grus

Koronapandemien har skapt enorme utfordringer for de barna som trenger vår støtte aller mest.

Én milliard barn møtte i høst stengte dører på grunn av koronapandemien. For veldig mange barn i Afrika, Asia og Sør-Amerika er skolen den eneste veien ut av fattigdom. Akkurat nå risikerer en generasjon å miste denne muligheten. Erfaringer fra tidligere kriser viser at veldig mange barn aldri kommer tilbake når skolene åpner igjen. Som en følge av korona-nedstengingen ser vi en alvorlig økning av fattigdom, barnearbeid, familievold, tenåringsgraviditeter og henvendelser til hjelpetelefonlinjer verden over.

Yonas sitter inntil en vegg og holder en skoleoppgave i hånda. Foto: George Kurian
- Det siste jeg tenker på før jeg sovner, er skolen, sier Yonas.

Skolen en redningsplanke

Ett av barna som rammes er Yonas*, som vi traff i Malawi for et par år siden.

Etter at foreldrene hans døde, ble Yonas og hans fire søsken overlatt til seg selv. Storebror Steve måtte droppe ut av skolen for å forsørge familien. Men for Yonas er skolen fortsatt en mulig redningsplanke til en bedre fremtid.

- Det siste jeg tenker på før jeg sovner, er skolen, sier Yonas. Med koronaviruset, er fremtiden igjen usikker. Historien til Yonas er dessverre ikke unik. Millioner av barn ser nå sine fremtidsdrømmer falle i grus. Mange er redde for at de aldri vil få fullført skolegangen. Det haster med å støtte familiene og sikre utdanningen til disse barna.

Barna trenger deg mer enn noensinne

Du kan gjøre en forskjell. Med et bidrag er du med på å gi nødvending oppfølging av barn som er rammet av koronakrisen. Din støtte gjør at vi kan gi flere barn som Yonas muligheten til å skape seg en bedre fremtid.

Ønsker du heller å gi et engangsbeløp? Det kan du gjør her

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon

5 gode grunner til å være fadder

1. Du forandrer barns liv! Barn uten omsorg får en trygg familie å vokse opp i og en god fremtid, takket være dine bidrag som fadder. 

2. Du blir mer lykkelig! Det er forsket på at det å gi utløser lykkehormoner og øker livskvaliteten. Som fadder gir du til noen som trenger det hver måned og det gir en god følelse. 

3. Du får noe å dele med barna! Enten du har egne barn, bonusbarn eller barnebarn er dette en kjempefin anledning til å dele noe om verden rundt dem. Du får bilder og tegninger, og du kan også skrive til fadderbarnet ditt om du ønsker det.  

4. Du lærer noe nytt! Som fadder kommer du tettere på mennesker fra et helt annet sted i verden. Du lærer nye ting om barneomsorg, oppdragelse, bistandsarbeid og andre kulturer. 

5. Du vet at du gjør en forskjell! Pengene du gir brukes der det er størst behov, på den måten hjelper du enda flere barn og gjør verden til et bedre sted.