Gå til hovedinnhold

Fra drøm til virkelighet

Maria ble født inn i fattigdom, og forlatt som barn. Etter to år ble hun og brødrene gjenforent i en SOS-familie. Hennes drøm har lenge vært internasjonale studier - ikke bare for sin egen del, men også for å vise andre med en vanskelig start at det går an å kjempe seg frem. Men det er langt fra Filippinene til college i USA.

Maria har drømt om internasjonale studier helt siden hun hørte Allan, som hadde vokst opp en SOS-barneby i Manila, snakke om hvordan han hadde fått stipend etter å ha gått på den internasjonale skolen Li Po Chun United World College i Hong Kong for å studere i Illinois i USA. Hun hørte hva han hadde oppnådd og bestemte seg for å jobbe beinhardt og klare det samme.

Drømmer og realisme

Fattigdommen er stor mange steder i Filippinene, mange familier bryter sammen og barn blir overlatt til seg selv. Maria og brødrene ble forlatt av mor. Etter to år ble de gjenforent og fikk vokse opp i samme SOS-familie.

Maria er stolt over å være SOS-barn, og glad for muligheten til skolegang og utvikling.

Da hun fortalte barnebylederen om sitt dype ønske om å studere i utlandet, fikk hun støtte. Og en realitetssjekk.

- Han sa at jeg kom til å måtte jobbe beinhardt. Det er mange som har de samme drømmene som deg, så du må legge ned dobbelt så mye innsats i skolearbeidet som nå og oppnå bare toppresultater. Du må virkelig ville dette veldig, veldig mye, drømme om det og jobbe for det. Jeg skjønte at det ikke kom til å bli lett.

Maria ble født inn i fattigdom, og forlatt som barn. Etter to år ble hun og brødrene gjenforent i en SOS-familie.
Maria brukte mye tid og krefter på både skolearbeid og andre aktiviteter på skolen. Resultatene ble deretter, og hun endte som en av de beste elevene ved skolen. Foto: SOS-barnebyer

Beinhard jobbing

Maria tok utfordringen, og brukte mye tid og krefter på både skolearbeid og andre aktiviteter på skolen. Resultatene ble deretter, og hun endte som en av de beste elevene ved skolen. Første delmål på veien var nådd. Oppmuntret av de gode resultatene og av familie og venner, søkte hun og kom inn på Li Po Chun-skolen i Hong Kong. Det innebar å flytte langt hjemmefra.

Tøff tid i nytt land

De første månedene i Hong Kong var tøffe, alene i møte med nye mennesker og ny kultur. Men selv med mange mil i mellom fikk hun solid støtte og oppmuntring fra SOS-mamma og familien, og Maria ble vant til sin nye tilværelse som student.

Hun jobbet fremdeles hardt med studiene, deltok på ulike aktiviteter, fikk mange nye venner og var en aktiv student. Og fikk nok en gang lønn for strevet da eksamensresultatene kom. De sørget for at hun ble tildelt stipend, og kunne reise til Vermont i USA for å studere.

Barns rettigheter

De tidligere barndomsårene og oppvekst i et land hvor fattigdom fratar mange barn god omsorg, skolegang og muligheten til en fremtid, har gjort Maria svært opptatt av barns rettigheter. Og hun er veldig tydelig på sin rolle som et forbilde og bevis på at mulighetene finnes, hvis man jobber hardt for dem.

- Jeg har vært heldig og fått muligheten til skolegang og utvikling. Jeg har sett hvilke negative konsekvenser fattigdom har for barn, hvordan de lider i et samfunn hvor de ikke har noen mulighet til å skape seg en bedre hverdag. Dette har gjort med til en forkjemper for barn og unge og deres rettigheter.

- For meg har det også vært viktig å være et godt forbilde for mine SOS-søsken. Mange av dem sliter med det de har opplevd i fortiden og mangler troen på at de kan få det bra. Jeg vil vise dem at det finnes mange muligheter i livet, hvis man ser dem og griper dem.

Maria