Gå til hovedinnhold

Slik håndteres koronakrisen i SOS-barnebyer

Fotoreportasje

Covid-19 har snudd hverdagen på hodet for mennesker over hele verden. Å være borte fra daglige rutiner, venner og aktiviteter, er vanskelig for alle, men det er barna som lever i de mest sårbare situasjonene som blir hardest rammet når verdenskriser oppstår. SOS-barnebyer verden over setter inn tiltak for å beskytte barn og ansatte. Få et lite innblikk i hvordan SOS-barnebyer jobber under koronakrisen.

18. november 2020

Land med dårlig utbygde helsesystemer er ekstra utsatt når pandemien rammer.  I SOS-barnebyers programmer verden over er det innført forebyggende smitteverntiltak, inkludert god håndhygiene. Foto: Lars Just

Land med dårlig utbygde helsesystemer er ekstra utsatt når pandemien rammer.  I SOS-barnebyers programmer verden over er det innført forebyggende smitteverntiltak, inkludert god håndhygiene.   

Mange steder har SOS-mødre eller elever ved våre yrkesskoler sydd munnbind til barn og voksne i våre programmer. Foto: SOS-barnebyer
Vi forbereder barna og familiene i våre program på hvordan man best forhindrer smitte. Vi sprer informasjon og deler ut hygieneartikler. Mange steder har SOS-mødre eller elever ved våre yrkesskoler sydd munnbind til barn og voksne i våre programmer.
Vi samarbeider med myndigheter og partnere om hvordan vi kan bidra til å sikre helsetjenester, for eksempel ved å stille lokaler til disposisjon. Vi har trappet opp medisinsk tilbud der vi har disse, som for eksempel mobile klinikker i Somalia. Foto: Katharina Ebel

Vi samarbeider med myndigheter og partnere om hvordan vi kan bidra til å sikre helsetjenester, for eksempel ved å stille lokaler til disposisjon. Vi har trappet opp medisinsk tilbud der vi har disse, som for eksempel mobile klinikker i Somalia.

Vi bidrar med økonomisk og materiell støtte til familier i våre familieprogrammer, inkludert matvarer og skolemateriell. Foto: Faham Foorodi

Vi bidrar med økonomisk og materiell støtte til familier i våre familieprogrammer, inkludert matvarer og skolemateriell.

 

I mange afrikanske land er besteforeldre den nærmeste omsorgsperson til sine barnebarn. Gjennom våre familieprogram støtter vi familier ledet av besteforeldre. Vi setter besteforeldre i stand til å dekke barnas grunnleggende behov og gi dem trygghet og oppfølging. Foto: Sissel Aarak

I mange afrikanske land er besteforeldre den nærmeste omsorgsperson til sine barnebarn. Gjennom våre familieprogram støtter vi familier ledet av besteforeldre. Vi setter besteforeldre i stand til å dekke barnas grunnleggende behov og gi dem trygghet og oppfølging. 

Vi sørger for fortsatt tett oppfølging av spesielt sårbare familier. Familiene følges opp gjennom hjemmebesøk, men der hvor dette ikke lar seg gjøre på grunn av smittevernrestriksjoner, følges familien opp på telefon og Internett. Foto: Faham Foorodi

Vi sørger for fortsatt tett oppfølging av spesielt sårbare familier. Familiene følges opp gjennom hjemmebesøk, men der hvor dette ikke lar seg gjøre på grunn av smittevernrestriksjoner, følges familien opp på telefon og Internett.

Fordi mange er isolert og har det vanskelig, følger vi opp barns mentale helse og gir psykososial støtte til barn og familier. Vi tilbyr foreldreveiledning for å styrke foreldre- og barnrelasjonen og trygger voksne i foreldrerollen når de står under stort press. Foto: Alejandra Kaiser

Fordi mange er isolert og har det vanskelig, følger vi opp barns mentale helse og gir psykososial støtte til barn og familier. Vi tilbyr foreldreveiledning for å styrke foreldre- og barnrelasjonen og trygger voksne i foreldrerollen når de står under stort press. 

Tusenvis av elever har fått avbrutt utdanningen på grunn av korona. Vi sikrer at barn får et skoletilbud hjemme, gjennom både offline- og online-skolemateriell, bøker, mobiltelefoner, nettbrett, PC og nettilgang. Foto: SOS-barnebyer

Tusenvis av elever har fått avbrutt utdanningen på grunn av korona. Vi sikrer at barn får et skoletilbud hjemme, gjennom både offline- og online-skolemateriell, bøker, mobiltelefoner, nettbrett, PC og nettilgang.