Gå til hovedinnhold

Fortsatt kaotisk situasjon i Beirut

Nødhjelp

Det er nå mange hjelpeorganisasjoner som alle jobber med å få oversikt over de konkrete behovene. For å skape mindre kaos koordineres dette arbeidet slik at hjelpen kommer frem dit den skal. De ulike organisasjonene bidrar med ressurser og kompetanse der dette har størst nytte.

21. august 2020

Hva gjør SOS-barnebyer i Libanon?

SOS-barnebyer Libanon understreker at de største behovene er innen utdanning, økonomisk støtte og psykososial støtte med et mer langsiktig fokus.

  • Vi samarbeider tett med OCHA (FNs Sentrale humanitære samordningsenhet) og UNICEF og er i tillegg del av en egen samarbeidsgruppe for alle lokale og internasjonale aktører som jobber med barns beskyttelse og rettigheter. På denne måten koordineres arbeidet slik at man best mulig får dekket barnas behov.
  • Vi gir nå i den første fasen økonomisk støtte til familier, men fremover vil fokuset være på å få familiene i gang med inntektsgenerende aktiviteter for en mer bærekraftig løsning.
  • Å bearbeide traumer tidlig er avgjørende for at barn og voksne skal klare å se fremover og bygge opp livene sine igjen. Vi har allerede fagpersoner i Libanon og bidrar med psykososiale støtte.
  • E-læring er viktig i den situasjonen mange barn og ungdom lever i, vi jobber for å bedre internettilgangen
  • SOS--barnebyen i Kinshara står klar til å ta imot barn som er alene eller har kommet bort fra familien sin. Det er foreløpig rapportert svært få tilfeller hvor dette har skjedd.

Økende Covid19 smitte

De nasjonale helsemyndighetene rapporterer samtidig om økende Covid19 smitte. Til tross for at veldig mange bygg ble skadet og mange husstander mangler tilgang på rent vant, rapporteres det foreløpig ikke om noen store antall hjemløse, da de fleste har fått husly hos familie og venner. Men dette betyr også at det nå bor mange mennesker sammen på liten plass, som umuliggjør sosial distansering og bidrar ytterligere til økt smitte av Covid19.