Gå til hovedinnhold

Førskolen – grunnlaget for en vei ut av fattigdom

Fem år gamle Christabel fra Maizeland elsker barnehagen sin. SOS-barnebyers førskoletilbud gir ikke bare barna en bedre hverdag. Det legger også grunnlaget for en mulighet til å komme seg ut av fattigdommen.

Øynene til fem år gamle Christabel lyser opp hver gang hun kommer til SOS-barnebyers barnehage og førskolesenter i Maizeland (Maizeland Early Childhood Development Center).

Mulighet til å leke og lære

Christabel bor på landbruks-kooperativ, hvor livet er preget av fattigdom. For henne er det å komme til barnehagen en mulighet til en "barnevennlig" hverdag.

– Jeg elsker barnehagen min. Men barnehagen er stengt når det er fridag. Jeg skulle ønske jeg kunne komme hit hver eneste dag, sier Christabel.

I tillegg til å være et sted for lek og sosialisering, gir barnehagen i Maizeland også et førskoletilbud. Barna synger sanger, tegner og lærer alfabetet og telling. Christabel er fryktelig stolt over at hun nå kan telle til 50.

Det eneste måltidet

Et av Christabels høydepunkt i løpet av dagen er lunsjpausen. Barnehagens matprogram sørger for at alle barna får et ordentlig måltid, ofte er det en  næringsrik grøt som serveres. Dette er for mange av barna dagens første og beste måltid. Christabel er ikke det eneste av barna som har en utfordrende hjemmesituasjon.

Øynene til fem år gamle Christabel lyser opp hver gang hun kommer til SOS-barnebyers barnehage og førskolesenter i Maizeland.

Tørken ødelegger

SOS-barnebyers barnehage og førskolesenter ligger i et fattig område, og de fleste av barna Christabel går sammen med, har foreldre som enten jobber i det lokale landbruket eller har reist til storbyer som Bindura eller Harare for å finne arbeid. I mange av familiene er mor eller bestemor den som er igjen, og de har tradisjonelt drevet med småskalajordbruk og produsert nok mat til å fø barna. Men tørken som rammet landet som følge av El Niño og ødela avlingene i 2015/2016, har ført til at mange nå ikke klarer å skaffe nok og næringsrik mat til barna.

Utdanning – veien ut

Matprogrammet til barnehagen har en  positiv effekt på barnas helse og allmenntilstand. Noe som gjør at de både lærer og utvikler seg bedre. For barn som Christabel er det bare en vei ut av fattigdomsspiralen, og det er utdanning.

Førskoleopplæringen de får gjør dem sterkere rustet til senere skolegang. Og jo bedre kvaliteten er på opplæringen de aller første årene, jo større utbytte vil barna ha av undervisningen i grunnskolen.

I barnehagen er det Rumbi som står for maten, et trivelig og varmt menneske som barna er veldig glad i. Spør du Christabel, er hun ikke i tvil om hva hun vil bli når hun blir stor.

– Når jeg blir stor vil jeg bli kokk, slik som Rumbi!