Gå til hovedinnhold

- Jeg hadde kanskje en fordom om lav kvalitet, men det jeg har sett har vært det motsatte

Bodil Jenssen Houg er tidligere skoleleder og jobber nå som mobbeombud i Buskerud.

19. november 2018

- Mine foreldre var SOS-barneby-faddere da jeg var liten, og vi hadde en bok om Hermann Gmeiner, SOS-barnebyers grunnlegger, som jeg leste. Den boken vekket min sosiale samvittighet. Det ble tydelig for meg at det å ha en familie er helt avgjørende, og det hadde jeg nok sett på som en selvfølge.

Jeg ble etter hvert leder på en Montessoriskole. Vi ønsket å støtte et bærekraftig prosjekt, og da oppdaget jeg at flere av skolene i SOS-barnebyene er Montessori-inspirert. Den tilpassede opplæringen som ligger i Montessoripedagogikken er spesielt egnet for barn som bærer på traumer. Skolen ble en SOS-skole og da jeg etter hvert skiftet jobb, var dette til en annen SOS-skole, som hadde bidratt til å finansiere et familiehus i SOS-barnebyen Arusha i Tanzania.

Senere fikk jeg mulighet til å besøke skoler og program i SOS-barnebyer i Swaziland. Der møtte jeg en ung funksjonshemmet jente som var blitt mor til en liten gutt. Gutten var funksjonsfrisk. Jeg fikk lov til å pludre med ham mens han satt på fanget mitt og jeg oppdaget at han responderte på alle lydene og grimasene mine. Jeg lurte sånn på hvordan det skulle gå med ham, men vet at han og moren kom inn i SOS-barnebyers familieprogram. For å kunne hjelpe ham, ble jeg barnebyfadder, siden en del av bidraget også går til familier i krise i lokalsamfunnet.

Dette var i 2012, og jeg har vært fadder siden. Jeg har også vært med elever på to turer til SOS-barnebyers program i Zimbabwe.

Profesjonaliteten til de som arbeider på skoler, i lokalmiljøene og SOS-familiene har overrasket meg. Jeg hadde kanskje en fordom om lavt utdanningsnivå og lav kvalitet, men det jeg har sett har vært det motsatte. Jeg har med egne øyne sett at selv med små ressurser i SOS-skolene har oppfølgingen rundt hvert barn vært utrolig god. Ett sted var det en lærer som benyttet tegninger for å avdekke elevens mentale nivå slik at hun kunne tilrettelegge riktig. Slikt varmer et pedagoghjerte.

Bodil Jenssen Houg har holdt flere foredrag på SOS-barnebyers inspirasjonskvelder om håndtering av mobbing i skolen.