Gå til hovedinnhold

Visste du at?

Barnebyer, skolegang og utdanning

Visste du at SOS-barnebyer i tillegg til å gi barn et hjem i en barneby, gir barn skolegang, familier medisinsk hjelp og styrker lokalesamfunnet rundt barnebyen?

Over 146 000 barn og unge får skolegang i en SOS-barnehage, SOS-skole eller SOS-yrkesopplæring verden over. 

78 793 barn og unge vokser opp i en SOS-familie i en barneby.

SOS-klinikker med helsetilbud

I 2014 ga SOS-barnebyer 922 520 individuelle behandlinger ved våre medisinske klinikker.
Mange steder er våre klinikker det eneste helsetilbudet for mange mennesker. Mariama er jordmor på en av våre klinikker i Gambia. Bli med henne gjennom en dag på klinikken.

Foreldreløse barn

46 millioner barn har mistet en eller begge foreldrene og 14 millioner av disse skyldes aidsepidemien.

Omsorgsansvaret som for barn som blir alene faller på allerede hardt pressede medlemmer i storfamilienm som eldre søsken eller besteforeldre. 20 prosent av husholdninger med barn har omsorgsansvar for en eller flere foreldreløse. 

Antall foreldreløse i Afrika, sør for Sahara, er tredoblet siden 1990.

SOS-familieprogram i lokalsamfunnet utenfor barnebyene

Verden over får barn og deres familier støtte gjennom SOS-familieprogram. Tiltakene inkluderer blant annet støtte til trygg bolilg, rådgivning, og informasjon om ulike temaer innen barneomsorg og barns rettigheter, yrkesopplæring til omsorgspersoner, juridisk bistand og støtte til skolegang. 56 prosent av familiene som var med i 2013 er nå selvhjulpne. 

Rebecca var kun 10 år når hun fikk ansvar for sine to mindre nieser. Les om Rebeccas tøffe liv før hun fikk hjelp gjennom SOS-familieprogram.

439 838 barn og deres familier fikk støtte gjennom SOS-familieprogram i 2014.