Gå til hovedinnhold

- Bildet av fattigdom viser ofte kvinner og barn. Det må forandre seg.

- Når man som mann er opptatt av kvinners rettigheter i Zimbabwe tror folk at man ikke er frisk. Noe må være galt, for menn mener selvfølgelig at det er mannen skal lede og bestemme. Før var det kun kvinner som jobbet for egne rettigheter.

03. desember 2015

- Tidligere jobbet vi i Zimbabwe bare med barns rettigheter. Vi har kommet lenger og i dag er likestillingsprosjektet for at jenter og gutter skal ha like rettigheter viktig.

- I Zimbabwe viser en undersøkelse at 30% av jenter mellom 15-49 har vært utsatt for fysisk vold. Arbeidet mot blant annet vold inngår i prosjektet. Vi startet med opplæring i alle deler av SOS-barnebyer, fra barnehager til stakeholder. Vold og avstraffelse er ikke akseptabelt.

Hvor mange menn jobber i likestillingsprosjektet i dag?

- Det er 12 menn og 13 kvinner…altså likestilling selv i arbeidsgruppen.

- Vi har kommet langt, men har fortsatt langt å gå. Et eksempel er en kampanje som het «16 days againt violonce of women». Mange ektemenn tok til seg budskapet, men etter kampanjeperioden foregikk nok voldsepisoder som tidligere.

- Bildet av fattigdom viser ofte kvinner og barn. Det må forandre seg. Jeg mener at det å styrke kvinner vil påvirke fattigdom på sikt. Ved å løfte kvinner opp og frem gjennom blant annet utdannelse vil vi også løse deler av fattigdomsproblemene.

Kelvin, gender officer, Zimbabwe