Gå til hovedinnhold

Min side

Som fadder i SOS-barnebyer får du tilgang til Min side. Her finner du informasjon om fadderskapet ditt.

Informasjon på "Min side"

Min Side vil du finne bilde og informasjon om fadderbarnet ditt. I tillegg en lenke til beskrivelse av og informasjon om både barnebyen og landet den ligger i. 

Skattefradrag

Som fadder i SOS-barnebyer kan du få skattefradrag. For å få fradrag kreves innrapportering av bidraget til skattemyndighetene. Til dette trenger vi ditt fødselsnummer, du kan bruke skjemaet her for å registrere dette.