Gå til hovedinnhold

Abdullah feirer ramadan solo

SOS-barnebyer arbeider for barn på tvers av nasjon, kultur og religion

12 år gamle Abdullah er den eneste i SOS-familien som faster under ramadanen. Det er nemlig bare han som er muslim i familien. Men både SOS-mor og søsken støtter fullt opp om både fasten og Abdullahs religion.

Den muslimske fastemåneden ramadan startet 6. juni, og muslimer over hele verden unngår mat og drikke fra soloppgang til solnedgang. 12-årige Abdullah fra Inhambane i Mosambik er eneste muslim i SOS-familien, men han vil likevel faste i de 30 dagene ramadanen varer.

Og SOS-mor Isabel støtter opp omkring Abdullahs religion, selv om hverken hun eller resten av barna er muslimer.

– De spurte hvorfor jeg hadde en sånn rar hatt.

Abdullah (12)

«Rar» hatt

Abdullah bærer en fez eller confio på hodet, og da han kom til barnebyen, fikk den en del oppmerksomhet fra de andre barna, forteller han. – De spurte hvorfor jeg hadde en sånn rar hatt, og da forklarte jeg bare at jeg ikke kunne be eller praktisere min religion uten den på. Nå er det ingen som spør lenger, for nå er alle vant til det, forklarer Abdullah.

Mens Abdullah er muslim, er SOS-mor Isabell og alle hans SOS-søsken i likhet med flertallet i Mosambik kristne. Men Abdullah får full oppbakking og støtte hjemmefra. Foto: SOS-barnebyer
Mens Abdullah er muslim, er SOS-mor Isabell og alle hans SOS-søsken i likhet med flertallet i Mosambik kristne. Men Abdullah får full oppbakking og støtte hjemmefra.

Full støtte hjemme

Mens Abdullah er muslim, er SOS-mor Isabell og alle hans SOS-søsken i likhet med flertallet i Mosambik kristne. Men Abdullah får full oppbakking og støtte hjemmefra. – Jeg kjøper halalkjøtt til hele familien, så Abdullah ikke trenger å føle seg annerledes fordi han får noe annet til middag. Han får lov til å dra inn til moskeen i byen for å be, og når det er ramadan, er det greit at han vil faste. Isabell mener det viktig for barna og deres utvikling at deres religiøse bakgrunn blir respektert, og lagt til rette for.

På tvers av kultur og religion

SOS-barnebyer arbeider for barn på tvers av nasjon, kultur og religion. I mange land er religion en integrert del av hverdagen, og hvis barna i SOS-familiene vokser opp uten noen form for religion, vil de bli stående utenfor samfunnet og skille seg ut blant skolekamerater og andre venner. Samtidig er religion også noe privat, og barna i SOS-familiene blir ikke tvunget til å være med på religiøse handlinger hvis de ikke ønsker det selv.

Familier med ulik religion side om side

Som regel blir barna i SOS-familiene oppdratt innenfor religionen til den biologiske familie, eller det som er mest vanlig i det samfunnet barnebyen er en del av. Så fremt det er mulig, bor barna i en SOS-familie hvor mor og barn har samme religion, slik at det er naturlig lagt til rette for å følge tradisjoner og ritualer. I flere barnebyer lever SOS-familier med ulik religiøs bakgrunn side om side.

Ett eksempel på dette er barnebyen i Puducherry, India. Der er det både kristne og hinduer, alle deltar i hverandres seremonier.

Se filmen fra India som passer godt å se sammen med barn.

 

I barnebyen i Puducherry, India bor det både kristne og hinduer, alle deltar i hverandres seremonier. Foto: SOS-barnebyer

Stolte og åpne

Målet er at barna skal lære om det samfunnet de vokser opp i, og om både religiøs og kulturell bakgrunn. De skal både være stolt av sin egen kultur og åpne for det som er annerledes. Derfor vil det ikke finnes rom for noen som helst form for fundamentalisme i SOS-barnebyers programmer. Barnekonvensjonen, som ligger til grunn for alt SOS-barnebyers arbeid, slår fast at alle barn har rett til selv å bestemme religion og hvordan de vil praktisere sin egen tro.