Gå til hovedinnhold

Familier kommer til å kollapse

Omtrent halvparten av barn sør for Sahara uten foreldre bor hos besteforeldrene sine. Ettersom eldre mennesker er svært utsatt for korona, kan dette ha massive konsekvenser for barna som står igjen.

25. mars 2020

I mange av landene sør for Sahara har hiv/aids-epidemien allerede tatt livet av svært mange i foreldregenerasjonen, og mange barn lever i familier ledet av besteforeldre. Studier fra fem afrikanske land viser at over halvparten av de barna som har mistet begge foreldrene bor hos besteforeldrene. For eksempel er 12 prosent av alle husholdninger i Sør-Afrika ledet av besteforeldre.

– Når vi vet at korona har høy dødelig blant gamle og mennesker med underliggende sykdom, er det stor fare for at denne pandemien vil etterlate seg et høyt antall barn uten omsorg, advarer Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer.

SOS-barnebyer jobber med å støtte familier i krise. Korona-pandemien kan gjøre situasjonen uholdbar for svært mange barn. Foto: Kaia Means
Korona-pandemien kan gjøre situasjonen uholdbar for svært mange barn.

Rammer de verst stilte hardest

Et dårlig rustet helsevesen og en høy andel av fattigdom i befolkningen gjør menneskene her langt mer sårbare enn de landene som så langt har fått viruset. Sissel Aarak er svært bekymret for konsekvensene for barna som lever i marginaliserte familier. 

– Her snakker vi om land med lite utbygd helsesystemer, og hvor mange barn og voksne allerede har en utfordrende helsesituasjon. I tillegg bor folk tett og har dårligere tilgang til vann, noe som gjør det umulig å følge smittevernreglene om hyppig håndvask og avstand.