Gå til hovedinnhold

Nytt presidentskap i bresjen for endringer i SOS-barnebyer

SOS-barnebyer innfører nå en rekke tiltak for å forebygge og sikre forsvarlig håndtering av brudd på våre retningslinjer og prosedyrer, særlig innenfor områdene barns beskyttelse, korrupsjon og misbruk av midler.

03. september 2021

SOS-barnebyer i Norge informerte i begynnelsen av mai alle støttespillere og offentligheten om store endringer i organisasjonen, etter at to uavhengige rapporter avdekket alvorlige mangler i ledelse og styringssystemer i SOS-barnebyer internasjonalt.

Rapporten fra et norsk advokatfirma, initiert av SOS-barnebyer Norge og syv andre land  og rapporten Independent Child Safeguarding Reveiw (ICSR), en gjennomgang av enkelte historiske tilfeller av brudd på våre retningslinjer bestilt av SOS-barnebyer internasjonalt i 2017, viste begge at flere varslede saker om  brudd på barns beskyttelse, korrupsjon og misbruk av midler ikke er blitt riktig håndtert eller lagt lokk på.

Umiddelbare endringer

På bakgrunn av den første rapporten vedtok SOS-barnebyers internasjonale senat umiddelbart å opprette en uavhengig granskingskommisjon, et erstatningsfond for ofre og en ordning med regionale ombudspersoner med særlig ansvar for å følge opp barns beskyttelse.

ICSR-rapporten, som ble overlevert i begynnelsen av juni, inneholder 46 konkrete anbefalinger, og SOS-barnebyer internasjonalt har bestemt at samtlige skal følges opp. Dette vil føre til nødvendige og viktige forbedringer innenfor fem områder:

  • tiltak som sikrer barns beskyttelse i SOS-barnebyers programmer 
  • ledelse og organisasjonskultur 
  • tilsyn, styring og ansvarlighet 
  • kvalitet i omsorgstiltakene og rollen til den som er omsorgsperson
  • rettferdighet, oppfølging og støtte til ofre og varslere 

Ny toppledelse internasjonalt

Den internasjonale ledelsen av SOS-barnebyer har ansvaret for at organisasjonen har de nødvendige retningslinjer og policyer på plass, og skal sikre at disse følges ved samtlige av organisasjonens programmer verden over. Det sittende presidentskapet valgte å ikke stille til gjenvalg ved årets generalforsamling.

I tillegg til ny sammensetning av senatet, ble Dereje Wordofa 24. juni valgt til ny president. Ny visepresident ble Beáta Juvancz. En av de viktigste oppgavene for den nye presidenten nå i starten, er å få på plass de endringene i styresett og kultur som er nødvendige.

– Jeg er fast bestemt på at vi skal ta tak i de områdene der vi har feilet. Vi skal styrke barns beskyttelse og kvaliteten i våre programmer, og være åpne og ansvarlige i alt vi gjør. Jeg håper at jeg med min erfaring fra arbeid med barns rettigheter, kan bidra med både nye perspektiver og innsikt, sier Dereje Wordofa.

Norge som pådriver

  • Overgrep og vold mot barn forekommer i alle samfunn verden over. SOS-barnebyer jobber for at barn skal skånes mot all form for vold og utnyttelse både i de lokalsamfunn og land vi jobber i, og i våre programmer.
  • SOS-barnebyer Norge har vært en pådriver for å forbedre våre retningslinjer og kontrollsystemer. De siste seneste årene har det vært gjort viktige forbedringer i retningslinjer på anti-korrupsjon, likestilling, «code of conduct» og sikring av barns beskyttelse.
  • Vi har gode og strenge kontrollrutiner i Norge som sørger for at pengene går videre dit de skal og vi har ingen indikasjoner på at sakene i rapportene avdekker nye hendelser som involverer penger fra Norge.