Gå til hovedinnhold

Ellens historie

Ellen flyttet inn i en SOS-familie i Pristina i 2010, åtte år gammel, sammen med sine to søstre.

21. juni 2020

Moren til de tre jentene hadde ikke klart å ta seg godt nok av dem, og de hadde i tiden før de kom til barnebyen flyttet rundt mellom ulike slektninger. Flyttingene og mangel på en stabil voksenrelasjon, hadde gjort Ellen usikker og utrygg.

Stadige brudd i voksenrelasjoner kan være svært skadelig for barns utvikling både kognitivt og følelsesmessig, og det er viktig å bygge opp en trygg tilknytning til nye omsorgspersoner. Ellen hadde behov for mye emosjonell støtte, og fikk tett og god psykososial oppfølging av både SOS-moren og fagfolkene i barnebyen. For barn med Ellens bakgrunn kan det ta tid før de faller til ro og blir trygge på at de skal få lov til å bli værende i sitt nye fosterhjem. Redselen for å bli sendt videre når som helst, sitter dypt.

Ungdom sitter rundt et bord og bygger med spagetti og marshmallows

I dag er Ellen en aktiv og sosial jente som er spesielt opptatt av å være en stemme for barns rettigheter. Hun har deltatt på mange aktiviteter i regi av SOS-barnebyer og andre, kan mye om temaet og deler villig av sin kunnskap både på skolen og på andre arrangementer.

Sammen med tre andre jenter fra SOS-barnebyers programmer deltok hun også på «Podium», et tredagers seminar arrangert av UNICEF INNOVATION LAB. Resultatet ble et prosjekt som skal skape bevissthet blant ungdom om nettmobbing. Sammen med sine jevnaldrende har hun lagd brosjyrer, videoer med kjente personer og holdt foredrag om temaet på skoler.