Gå til hovedinnhold

Eksplosjoner i Ekvatorial-Guinea 

En serie eksplosjoner rammet Ekvatorial-Guinea søndag 7. mars. Offisielle kilder melder om 98 døde og over 620 sårede. SOS-barnebyer samarbeider med myndigheter for å støtte de rammede familiene.

15. mars 2021

Kart over Ekvatorial-Guinea, med SOS-barnebyen i Bata marker med et SOS-ikon.

Eksplosjonene rystet landets største by og viktigste økonomiske knutepunkt, Bata. Den stammer angivelig fra en brann nær et våpenlager ved militærbasen, som ligger omtrent 10 km fra SOS-barnebyen i byen.  

Barn trygge i SOS-familiene 

- Barn og ansatte i SOS-barnebyen i Bata er ikke direkte berørt av eksplosjonen. Så langt er det heller ingen informasjon om betydelig skade på liv eller eiendom til familiene som støttes av SOS-barnebyers familieprogram, sier Moacyr Bittencourt, nasjonaldirektør i SOS-barnebyer i Ekvatorial-Guinea. 

- De eneste skadene vi er påført, gjelder SOS-barnebyens videregående skole, der taket delvis har kollapset. Taket må repareres slik at vi unngår ulykker når undervisningen gjenopptas, sier Bittencourt.  

Hjelper lokalsamfunnet 

Det rapporteres imidlertid om et betydelig antall barn som er skadet på militærbasen og i nabosamfunnet. De fleste av ofrene er militært personell som var på vakt, familiemedlemmer som bor der og enkelte personer fra lokalsamfunnet som bodde nærmest militærbasen.

Kort tid etter eksplosjonene etablerte SOS-barnebyer Ekvatorial-Guinea en krise- og beredskapskomité for å bedre støtte lokalsamfunnet. De har tatt kontakt med Sosialdepartementet for å tilby et midlertidig hjem for opptil 30 barn som er rammet av eksplosjonen.  

- Vi har så langt tatt vare på to uidentifiserte barn som ble skilt fra foreldrene sine og samarbeider med myndighetene for å gjenforene dem med familiene, sier Bittencourt. 

SOS-barnebyer har også stilt det medisinske senteret de driver i tilknytning til barnebyen til rådighet for myndighetene og lokalsamfunnet. 

Fakta om SOS-barnebyer i Ekvatorial-Guinea 

  • SOS-barnebyer i Ekvatorial-Guinea startet opp programmer for alternativ omsorg tidlig på 1990-tallet.  
  • Siden 2004 har organisasjonen også drevet familieprogram, der vi jobber med familier som trenger støtte for å kunne ta seg godt av barna. 
  • For tiden bor det 146 barn og unge i SOS-familiene. 539 barn og unge fra 100 familier får støtte gjennom SOS-familieprogram. I tillegg mottar 1190 støtte til utdanning og vi tilbyr medisinsk hjelp i Bata, som ligger på Ekvatorial-Guineas fastland.