Gå til hovedinnhold

Du kan være en venn!

Hvordan lære barn å bli empatiske, også overfor andre barn som bor langt borte? Løsningen er nærliggende. Det starter nemlig med deg som forelder.

Du har nøkkelen

Helt fra de er spedbarn kan barn identifisere og reagere med stress og uro på gråt fra en annen baby. Reaksjonen er et grunnlag for det som senere kalles empati, og som utvikles gradvis i barnet etter hvert som det får nye erfaringer.

Hvor empatisk ditt barn blir henger nøye sammen med deg som forelder. Hvis barnet blir ivaretatt med respekt og innlevelse, og anerkjent for alle sine følelser, kan det være styrkende for empati-evnen.

Men om vi stadig avviser følelser hos barn som uviktige, eller viser irritasjon og utålmodighet, lærer vi barn at følelser er noe de skal skjule. Da vil de heller ikke lære seg til å gjenkjenne og respektere disse følelsene hos andre.

Husk empati i praksis

– Barn gjør som vi gjør, og ikke som vi sier, påpeker Ylva Ellneby. Hun er førskolelærer, spesialpedagog og forfatter av boken Pedagoger mitt i mångfalden.

Hun har blant annet skrevet om erfaringene hun fikk da hun jobbet i en barnehage, og samtidig drev et lite hjelpeprosjekt på en førskole i Sør-Amerika.

Lurer du på hvordan ditt barn kan bli en venn for noen langt borte? Her er noen tips: 

Shoppestopp

Det kan gi nye og fine perspektiver å snakke med barna om at det andre steder ikke er like vanlig å ha mange leker helt for seg selv, men at det er fint å dele. Kanskje kan det også spore til en samtale om bærekraft og hvorfor det er viktig at vi alle deler mer og tar godt vare på det vi har. Hvordan vil de selv tenke om å dele? Et spennende prosjekt for barnet kan være om dere i en periode prøver shoppestopp av leker. Det er selvfølgelig lov å dele og bytte leker med venner. Hva skal så pengene de sparer gå til? Kanskje en knapp 100-lapp spart i måneden kan bli til en ny SOS-venn et sted i verden?

Basar

Barn som hører om andre barn som ikke har egne leker, vil gjerne sende noen av sine egne. Det er et sterkt uttrykk for empati, men kan bli dyrt og upraktisk. Likefullt er det verdifullt å holde fast på barnets intensjon. Kanskje kan dere i stedet lage en liten basar på gata og la barna selge de lekene de ikke trenger lenger? Pengene de tjener kan de få gi til sitt utvalgte prosjekt.

Billedbøker

De senere årene har det kommet flere billedbøker for barn, som kan gi barnet en større forståelse av hvordan det er å være barn i krise og konflikt.

Når kaniner blir redde av Arne Svingen, Arret av Nicki Cornwell, Fargene som forsvant av Constance Ørbeck-Nilssen og Jeg gikk meg over sjø og land av Siddhant Rihel Kumar, forteller alle historier om barn i krig og på flukt.

Få med barnehage og skole – lag et eget prosjekt

Barna i en Solsikkebarnehage får en unik mulighet til å lære om hvordan barn lever i andre deler av verden. De lærer om mangfold og å respektere ulikheter. I tillegg erfarer de sin egen påvirkningskraft og at de kan utgjøre en forskjell. Både der de er og der de bor – OG for andre barn på denne jord.

Kilder: Ylva Ellneby Om barn og stress, Pedagoger mitt i mångfalden, Stein Erik Ulvund Forstå barnet ditt 8-12.