Gå til hovedinnhold

Drømmer stort – når langt

Benins barnerettighetsforkjemper Yvette Natta hadde alle forutsetninger mot seg, men har blitt et forbilde for andre unge gjennom engasjementet sitt.

Yvette bodde i en liten landsby nord Benin, Vest-Afrika. Da hun var fire år mistet hun faren sin. Moren klarte ikke å ta vare på både Yvette og broren hennes. I samråd med sosialmyndighetene ble det bestemt at Yvette kunne få omsorg og et nytt hjem i SOS-barnebyen i Natitingu. 

– Jeg tilbrakte hele livet mitt der, men jeg dro hjem til min biologiske mamma i ferier og høytider, forteller Yvette, som i dag er 22 år gammel. 

Den lille jenta trivdes godt i barnebyen og viste seg tidlig som en svært dyktig elev. Allerede på barneskolen bestemte Yvette seg for å sikte mot en ambisiøs reise som skulle ta henne langt fra utgangspunktet hennes. 

Stort engasjement allerede på barneskolen

På landsbygda i Benin var det vanlig å utøve vold mot barn, både på skolen og i hjemmet. Da Yvette var ni år gammel, ble hun valgt til klasserepresentant til elevrådet. Allerede da var hun opptatt av barns rettigheter og fikk satt vold mot barn på dagsorden til skolen. 

– SOS-barnebyer har lært meg om barns rettigheter, og derfor har jeg blitt oppmerksom på og opptatt av ulike temaer som påvirker barn. Jeg har aldri vært redd for å snakke til voksne, og jeg tror det er fordi at vi i SOS-barnebyer alltid har hatt full frihet til å uttrykke oss og snakke åpent om det som opptar oss. 

På FNs internasjonale barnedag i 2012, organiserte Yvette og andre unge barnerettighetsforkjempere påvirkningsarbeid sammen med lokale styresmakter i Atakora-distriktet, nord i Benin. De krevde pengestøtte og skolemateriell til studenter i hele regionen, og Yvettes tale ble sendt på TV. Yvettes store engasjement fortsatte, og i 2020 utviklet Yvette og en annen ungdomsambassadør et prosjekt for å beskytte barns rettigheter under korona-pandemien. Prosjektet sendte en søknad til et internasjonalt program, sponset av USAID, som skal skal styrke ungdom og deres rettigheter. Prosjektet ble valgt ut og finansiert.  

– Vi fikk muligheten til å lære 2500 unge i ulike lokalsamfunn i Benin om risikoen ved Covid-19 og hvordan man kan redusere den. Vi fikk også delt ut hygienesett, forteller Yvette engasjert.

Yvette Natta fra Benin jobber flittig med tall hjemme hos seg. Foto: Jessica tradati
Når Yvette er ferdig med mastergraden sin, har hun en drøm om å jobbe for konsulentfirmaet Deloitte.

Får internasjonal oppmerksomhet

I dag er Yvettes engasjement primært rettet mot arbeidsledighet blant unge. 

I 2017 deltok Yvette, som Benins representant, i den internasjonale lanseringen av YouthCan! Dette er et program, drevet av SOS-barnebyer og fem globale partnere fra privat sektor, som fremmer globalt entreprenørskap. Der snakket hun om utfordringene de unge i Benin har med å skaffe seg en jobb.  

– Å se at engasjementet mitt fikk internasjonal oppmerksomhet var veldig spesielt, og at de som var der lyttet til meg. En annen deltager fortalte meg at jeg var en rollemodell for ham, det rørte meg. Jeg hadde elsket å kunne bruke stemmen min til å nå ut til enda flere, sier Yvette stolt. 

Hennes ambisjon er en gang å få snakke til lederne i FN. Og hun har store mål:

– Det kunne markert begynnelsen på en faktisk endring for millioner av barn i hjemlandet mitt. 

Sikter mot stjernene

Når Yvette er ferdig med mastergraden sin, har hun en drøm om å jobbe for konsulentfirmaet Deloitte. Hun har allerede startet arbeidet med CVen sin og har store ambisjoner for framtida.