Gå til hovedinnhold

Digitalt skravleverktøy for familier

Glad nyhet for alle familier og barnevernansatte! I forbindelse med koronakrisen har vi digitalisert skravlekortene våre.

24. april 2020

De fysiske skravlekortene ble laget for at barn og unge skulle på en trygg og morsom måte bli kjent med voksne. De ble spesielt utviklet med tanke på det første møtet mellom fosterforeldre og fosterbarn. Skravlekortene ble utviklet av SOS-barnebyer sammen med ungdommer fra Løvetannakademiet, designere og SOS-barnebyers samarbeidskommuner i “Under samme tak” prosjektet.   

Skravlekortene har siden de ble laget blitt et populært verktøy i SOS-barnebyers samarbeidskommuner, og er blant annet brukt ved tilsynsbesøk i fosterhjem. Høsten 2019 bestilte Bufdir 500 stykker Skravlekort som skal brukes av deres familierådskoordinatorer og kortene er også blitt oversatt til engelsk. Kortene ble oversatt til engelsk da vi ble kontaktet av flere utenlandske fagfolk som hadde hørt om Skravlekortene på en nordisk konferanse om familieråd. Vi valgte derfor å oversette de slik at flere kunne benytte seg av dem.  

Koronapandemien har gjort at mange møter i barnevernet nå skal tas digitalt. Digitale møter er annerledes og gir nye utfordringer. Vi opplevde at mange i barnevernstjenesten ikke hadde verktøy tilpasset den nye situasjonen. I den spesielle situasjonen så trenger barn flere gode samtaler med trygge voksne. Det gjør de digitale skravlekortene enda viktigere.  

Derfor har SOS-barnebyer med støtte fra blant annet Kavlifondet gjort Skravlekortene digitale. Den nye løsningen gjør det mulig å spille Skravlekort uten å være i sammen rom.   

Det er mange gode tilbakemeldinger fra fagfolk på Skravlekortene. De opplever verktøyet som nyttig og lett å få med seg barn på. En konkret sak: Et barn som har vært plassert i fosterhjem over lang tid. Barnet har ikke villet snakke med barneverntjenesten under oppfølgingsbesøk eller ved andre henvendelser. Saksbehandler foreslo for barnet at de istedenfor å snakke om det de pleide, skulle de under dette besøket spille et spill. Barnet ble med på dette. Barnet hadde syns dette var veldig morsomt, og hadde snakket mye med saksbehandler. Det hadde også kommet frem helt nye opplysninger rundt barnets situasjon. Barneverntjenesten fikk en bedre relasjon til barnet etter dette.  

På www.skravlekort.no kan alle starte et skravlekortspill uten innlogging. SOS-barnebyer lagrer heller ingen informasjon om de som bruker spillet. Det gjør spillet helt trygt å bruke uten fare for at personsensitiv informasjon kommer på avveie.