Gå til hovedinnhold

Et glimt av hva din støtte gikk til i 2022

2022 var et år preget av krig i Ukraina, ringvirkninger av pandemi og klimaendringer og den verste tørken på 40 år på Afrikas Horn. SOS-barnebyer har vært der for familier og lokalsamfunn både i de humanitære krisene og en vanskelig hverdag, og sørget for at barn får den tryggheten og omsorgen de trenger. Her kan du se noe av det vi fikk til, takket være støtten fra alle dere givere!

20. januar 2023

Til stede for barn og unge i Ukraina

I den første fasen av krigen handlet alt om å evakuere fosterfamilier og barn fra frontlinjen. Vi etablerte også trygge sentre for barn og familier, og mobile tilbud for å nå ut til enda flere.

For barn og unge handler det ikke bare om medisinsk hjelp, tak over hodet og mat. Det handler også om verdighet, mestring og utvikling. Å få leke og få lov til å være barn, for en liten stund.

En psykolog fra SOS-barnebyer i samtale med barna. Foto: SOS-barnebyer Ukraina
Ansatte som jobber i SOS-barnebyers sosialsentre har en solid bakgrunn for å kunne møte barn og foreldre som sliter med traumer.

I tillegg til medisinsk og elementær nødhjelp, består vår bistand derfor også av fagfolk med kunnskap om traumebehandling.

Og takket være en enorm givervilje, kunne vi raskt få på plass undervisning og aktiviteter for barn og unge. Slik at de får beholde mest mulig normalitet i hverdagen.

Til nå har du vært med på å støtte nesten 250 000 barn og voksne gjennom vårt arbeid i Ukraina.

En mor som holder babyen sin på fanget. Foto: SOS-barnebyer

Nødhjelp til Afrikas Horn

Fire ganger på rad har regnsesongen sviktet på Afrikas Horn. Det har gitt den verste tørken på 40 år og millioner av barn er akutt underernærte. Takket være innsamlede midler har vi åpnet flere helsesentre, vi driver fem sykehus og jobber i flyktningleirene som stadig vokser seg større utenfor de store byene.

–  Jeg kom til slutt til SOS-barnebyers sykehus sammen med den minste datteren min, som også var svak og underernært. Jeg ble tatt godt hånd om, fikk mat, næringsrik melk og medisiner til henne. Hun er heldigvis mye bedre nå.

Khadija (30), mor til fem

Khadija er en av de mange som har fått hjelp av oss på Afrikas Horn i 2022. Krisen er langt ifra over og vil få langvarige følger.

Vi vet allerede at enda flere vil trenge vår hjelp i 2023. Derfor fortsetter også både nødhjelpen og arbeidet vårt for å skape robuste og levedyktige samfunn i denne delen av verden som står i førstelinjen for klimaendringene.

En jente med sine fosterforeldre. Foto: Jakob Fuhr

Over 80 000 familier har fått mulighet til å holde sammen

Vår organisasjon er kjent over hele verden for barnebyene våre som tilbyr familiebasert omsorg for barn, som ellers ville vært alene. For de aller fleste som står i fare for å bli stående uten omsorg, er likevel situasjonen den at de allerede har en familie. Som med riktig støtte og oppfølging fortsatt vil være det beste stedet barnet kan være.  

Derfor jobber vi nå for at færre barn skal inn i barnebyer, og flere få den støtten som trengs for at de skal kunne bli i familien sin. Noe av det viktigste vi gjør er å hjelpe og støtte lokalsamfunn og familier til å lage gode liv. Det er ekstra utfordrende for familier som i utgangspunktet har det tøft, når naturkatastrofer, prisøkning, konflikter, pandemier og annen uro rammer samfunnet de lever i.

I året som har gått har 80 000 familien fått støtte til å holde sammen. Vi har jobbet med lokale aktører, myndigheter og næringsliv, slik at vi kan skreddersy løsninger for den enkeltes familie sin situasjon og hverdag. Dette innebærer alt fra økonomisk hjelp og rådgivning til arbeidslivstrening og foreldreveiledning. Og vi fortsetter å bidra helt til vi er sikre på at familien klarer seg på egen hånd.

Barn som opplever vold, krig og konflikt og dramatisk flukt sliter ofte med traumer. Foto: Vincent Tremeau
Barn som opplever vold, krig og konflikt og dramatisk flukt sliter ofte med traumer.

Psykisk oppfølging for barn og unge på flukt

Et rekordhøyt antall mennesker var på flukt i 2022. Mange som flykter fra hjemmene sine, har med seg brutale hendelser i bagasjen som det nesten er umulig å forstå. De bærer på mye sorg og store bekymringer. Derfor er det viktig at vi som møter barn og unge på flukt, raskt starter med psykososial oppfølging. Blir ikke inntrykkene bearbeidet ordentlig, risikerer vi at barn og unge mister sin framtid som stabile voksne. Enten fordi de selv lever videre med traumer og angst, eller fordi deres omsorgspersoner gjør det.

I 2022 startet vi et prosjekt for flyktninger i Kaya, nord i Burkina Faso, som gir barn og unge psykisk støtte, skole og utdanning. 

Etter å ha sett søskenbarnet sitt bli drept på nært hold, sluttet Ali (18) å snakke. Han kunne gråte hele dagen og spiste nesten ingenting. Hver minste ting skremte han. Med psykisk støtte har Ali funnet mer trygghet og ro. Nå har han fått tilbake mat- og prateglede, og ser for seg en fremtid. Han er snart klar for yrkesopplæring og har allerede planen for fremtiden klar:

–  Jeg vil bli en stor saueoppdretter og ha den største flokken i landsbyen min.

Ali en av flere unge flyktninger fra Kaya som vi hjalp i 2022. Prosjektet vårt bekrefter så langt at satsning på tidlig psykisk oppfølging fungerer forebyggende, både for den enkelte og for samfunnet.

Enderinger i klima skaper store utfordringer for menneskers livssituasjon flere steder i verden.Foto: Alea Horst
Enderinger i klima skaper store utfordringer for barns livssituasjon flere steder i verden.

Vi lar ikke barna stå igjen alene med klimautfordringene

Det siste året har verden virkelig fått føle på de store utfordringene som klimaendringene bringer med seg. Det er særlig landene som i utgangspunktet har minst, som får gjennomgå.

Disse utfordringene kommer ikke til å forsvinne de neste årene. Vi samarbeider alltid med lokale innbyggere som vet hvilke behov de har i dag og i morgen. Slik sørger vi for at vi sammen kommer fram til- og bidrar til løsninger som gjør samfunnet mer bærekraftig.

Løsningene skal være tilpasset klimaendringene, gi lønnsomhet og ha lang levetid – uten at det går på bekostning av naturen. For eksempel vil vi fortsette med bærekraftige prosjekter som Climate Protection Project i Etiopia, hvor skoleelever lærer om bærekraftig landbruk og vannsystemer. De får både verktøyene de trenger til å møte en natur i endring og blir mer motstandsdyktige.

Barn på markedet. Foto: Paul Audestad
Den nye barneloven i Zambia beskytter barn mot alle former for overgrep, vold og utnyttelse.

Zambia fikk en ny barnelov

Endelig vedtok Zambia barneloven som SOS-barnebyer har vært med å jobbe for. Barneloven beskytter barn fra 0 til 18 år mot alle former for overgrep, vold og utnyttelse.

Loven etablerer også prosedyrer for å regulere fosteromsorg og adopsjon, og  institusjoner, noe som er svært viktig for å sikre at barn får den omsorgen de har rett på. Loven er også et viktig ledd i å inkorporere FNs barnekonvensjon i zambisk lovverk.   

Vold og overgrep mot barn og deres rettigheter er dessverre utbredt i mange land. Dette har store kostnader for barns frihet, sikkerhet og utvikling, og spesielt jenter er hardt rammet. Det juridiske forbudet som nå flere land vedtar, er et stort og viktig skritt for å beskytte barna. Som en del av vår innsats for barn og unge, jobber SOS-barnebyer for at alle barn i alle land skal ha en barnelov som beskytter dem.

 

Det er mange barn som lever på gata, uten noen voksne som tar seg av dem. Foto: Sebastien Taylor
9000 barn i Etiopia skal vekk fra livet på gata.

Barn i Etiopia skal vekk fra gaten

SOS-barnebyer satte i 2022 i gang et nytt prosjekt «Children in street situations» i Etiopia. Gatebarn lever i en svært utsatt og sårbar situasjon. De mister skolegang og mange blir misbrukt og utsatt for vold. De fleste av barna som bor eller livnærer seg på gata, har foreldre.

Vi samarbeider med myndighetene i landet og andre organisasjoner. Prosjektet har som mål å få 9000 barn vekk fra livet på gata innen fem år. 

 

SOS-barnebyers YouthCan-program hjelper ungdom ut i arbeid. Foto: Leonora Barclay
I 2022 har nesten 15 000 ungdom fått utdanning og jobb.  

Får ungdom i arbeid

For mange unge mennesker i Latin-Amerika er det vanskelig å finne jobb, og ekstra vanskelig er det for ungdom fra alternativ omsorg eller familier i en vanskelig livssituasjon. Mer enn 20 prosent av de 140 millioner unge menneskene i denne regionen er rammet av arbeidsledighet.

SOS-barnebyer har etablert YouthCan!-programmet for å hjelpe unge mennesker inn i arbeidslivet. Veiledning, opplæring og praksismuligheter er grunnpilarene der  jobber sammen med myndigheter, globale selskaper og lokale bedrifter. I 2022 har nesten 15 000 ungdom, 43 prosent av dem fra Latin-Amerika fått utdanning og jobb.  

Takk for 2022, hei 2023!

Dette er bare noen glimt av arbeidet vi har gjort for barn og unge takket være støtten vi fikk i 2022. Sammen er vi med på å forandre barns liv, hver dag. Vi har fått til mye i året som har gått, men vi vet at året vi er inne i også vil kreve mye. Hvert femte minutt dør et barn som følge av vold. Hvert tiende barn risikerer eller lever allerede uten omsorg fra familien sin. Sånn kan vi ikke ha det.

Skal vi ha et felles nyttårsforsett om enda flere lyspunkt for barn og unge i 2023?