Gå til hovedinnhold

Derfor er vi en Solsikkebarnehage!

Vi i barnehagen har en av de viktigste oppgavene i verden slik vi ser det – vi er med på å forme et samfunn. Vi skal forme medmennesker som tar vare på jorda, tar vare på seg selv og menneskene rundt seg.

01. mars 2016

Skrevet av Therese Michelet, styrer i Haukeliveien Barnehage og medlem av SOS-barnebyers pedagogiske ressursgruppe.

Første gang jeg hørte om "Solsikkebarnehagen" tenkte jeg at det var et opplegg som rommet mye av det jeg ønsket å gi barna av opplevelser og kunnskap. En solsikke må pleies for å gro. Den må vannes, passes på, vises omsorg og behandles forsiktig og med respekt.

Akkurat slik er det med barn også. Barn lærer ofte gjennom billedlige beskrivelser og forklaringer. En solsikke er veldig konkret. Enten så vokser den seg stor, kraftig og vakker, eller så visner den. Jeg hadde en samtale med noen barn om dette. Hvordan solsikken i likhet med barn hadde behov for at andre viste den omsorg og tok vare på den, og hva konsekvensen av ikke å gjøre det var. Det ble stille, og jeg kunne se hvordan de små hodene grublet. Så sier en liten gutt "men hvis ikke noen passer på oss, så kan vi dø da!?". Det ble starten på mange lange og spennende samtaler.

Bruk av Solsikkemateriellet

Grunnstammen i barnehagemateriellet til SOS-barnebyer gir oss verktøy til å jobbe med sosial kompetanse, danning, medvirkning og ulike fagområder. Det gir muligheten til å jobbe i store grupper med felles prosjekt, men også i små grupper for eksempel med tekstskaping, rollelek, eller tall og ord på et annet språk.

Vi har samtaler om hva det vil si å være en familie. Hvem er vi i familie med og hvem bestemmer hva som skal til for at vi kan kalle oss familie?

- Det er fint med stor familie, for da er det mange som passer på hverandre. (Henrik, 5 år)

Barnekunst i Haukeliveien barnehage: "Vi drar i samme retning".
"Vi drar i samme retning".
Utstilling i barnehagen med tema Afrika.
Utstilling i barnehagen med tema Afrika.

Filmene fra barnebyer andre steder i verden gir også spennende samtaler. Er vi så forskjellige? Hva spiser andre barn, og hva leker de? Vi har fløyet på tepper, reist til ulike land, smakt og luktet på nye lukter og fantasert oss langt bort. Vi har hatt "hemmelige venner", der barna lærer at de uoppfordret kan gjøre noe for å glede en annen. Vi har snakket om ulikhetene og likhetene mellom oss, og mellom oss og barn som lever andre steder i verden. Barn er barn, og alle barn kan bruke sine evner der de er og hvor de bor, for å gjøre noe godt for seg selv, nærmiljøet og verden rundt. For oss er dette noe av det viktigste vi lærer barn å ta med seg videre i livet.

Ambassadørene Karsten og Petra er rollefigurer barna kjenner seg igjen i, både når det handler om tryggheten i et kosedyr, det å ha en bestevenn og å utforske eventyr sammen.

- Venner er sånn at man kan ha noe fint sammen med noen! (Markus, 5 år)

Ulike prosjekt blir til slutt en stor Solsikkefest

Vi har valgt ulike felles prosjekter som gjør at vi kan tilrettelegge aktiviteter og samtaler tilpasset alle aldre i barnehagen. Ett år het prosjektet "Sammen drar vi i samme retning – da er det lettere å gjøre en større forskjell". Vi visualiserte det med en utstilling av mennesker som holdt i samme tråd. Tråden endte i en sol. Med de eldste barna hadde vi samtaler om hva det betyr å dra i samme retning. Noen ganger gjør det oss sterkere, og er vi mange som hjelper hverandre blir ikke oppgaven så stor. Samarbeid, og å gjøre noe for andre ble viktige tema.

Vi har valgt å løfte arbeidet med solsikkebarnehagen litt ekstra i vårmånedene mai og juni. Da planter vi solsikker og får se blomstene spire og gro. I juni inviterer vi til solsikkefest. Vi lager kunstutstilling der vi synliggjør årets tema igjennom kunst som barna har laget, og vi arrangerer en solsikke-konsert der vi synger utvalgte sanger. Med gode hjelpemidler i sangtekster og play-back cd’er kan alle lage konsert.

I cafeen selger vi solsikkeboller og andre godsaker. De eldste barna selger lodd, og det er en spennende jobb som gir de gode opplevelser av å mestre. Det er mye læring i å telle penger, rive av lodd og å tørre å snakke med andre barns familie, som man ikke kjenner så godt som sin egen. En dag til glede for oss, og en dag vi kan gjøre noe fint for andre. 

Solsikker på kinnene til Solsikkefest.
Solsikker på kinnene til Solsikkefest.
Solsikkeboller er kjempegodt!
Solsikkeboller er kjempegodt!