Derfor er barn løsningen

En trygg barndom skaper mennesker som kan gjøre verden til et bedre sted.

Det er dagens generasjon barn som skal løse de utfordringene verden står overfor når det gjelder fattigdom, klimaendringer, migrasjon og konflikter fremover. Barn blir født med det samme potensialet over hele verden. Sammen tror vi på barna, og på at man aldri skal undervurdere deres evne til å utrette fantastiske ting – uansett hvor de er fra eller hvilke forutsetninger de har.

For å utløse dette potensialet må de få en oppvekst med trygg omsorg og muligheten til utdanning. Stabil og god omsorg i en familie er nødvendig for at barn skal få muligheten til å bli ressurssterke voksne, som kan bidra til utvikling for det brede laget av befolkningen, likestilling og demokratiske styresett. Det er dagens barn som gjennom kunnskap og vilje til samarbeid kan skape nye løsninger og ta gode avgjørelser på vegne av fellesskapet.