Gå til hovedinnhold

Dårlige utsikter for verdens barn

2022 har så langt vært et krevende år. Og det ser ikke lysere ut i tiden som kommer. Svært mange sliter fortsatt med ettervirkningene av koronapandemien. Krig i Europa, tørkekatastrofer, råvaremangel og dyrere energi er kriser som fører til stadig dårligere vilkår for barn og familier, særlig i de mest utsatte landene.

Fattigdom og krisesituasjoner fører ikke bare til at barn får dårlig ernæring, manglende helseoppfølging og mister skolegang. Det påvirker også foreldrenes psykiske helse og omsorgsevne negativt. Barn med foreldre som må bruke alle krefter på å overleve, blir i stor grad overlatt til seg selv.

Skremmende mange familier sliter med å gi barna sine omsorg og trygghet. For barna det gjelder, kan det bli katastrofalt. De havner i en negativ spiral av fattigdom, dårlig helse, mangel på utdanning, utestengelse fra samfunnet og etter hvert arbeidsledighet. Barna blir fratatt mulighetene til vekst og utvikling.

Hver eneste dag i en utrygg barndom, er en dag for mye. Millioner av barn befinner seg i en krisesituasjon og stadig flere blir rammet. Disse barna har ingen tid å miste! Vi håper at du kan vurdere et ekstra bidrag til barna som trenger det aller mest.

Gi oss din støtte – sammen kan vi gi flere barn god omsorg i en stabil familie.

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon